Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕФІРНИХ ОЛІЙ LITSEA CUBEBA ТА MENTHA PIPERITA ЯК ПОТЕНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В АРОМАТЕРАПІЇ В СТРЕСОГЕНИХ УМОВАХ

9

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ТА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В

15

ВАЖЛИВІСТЬ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ЛІКАРНЯНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФІЛАКТИЦІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

18

КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ ПРИ ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕННЯХ: ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ

24

АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯННЯ МЕТОДИК КОНСЕРВАТИВНОГО ТА РІЗНИХ ВИДІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ШИЛОПОД'ЯЗИЧНОГО СИНДРОМУ

28

АСТРОЦИТАРНА ГАМАРТОМА-ГЛIОБЛАСТОМА СІТКІВКИ

35

ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ

39

ВИКЛИКИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, ЗУМОВЛЕНІ ВОЄННИМ СТАНОМ

40

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У ВИКЛАДАННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

43

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

49

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДІЯЛЬНОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОНМедУ

53

ЗМІНИ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У РЕАЛІЯХ ВІЙНИ

55

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОСИЛЕННЯ В ОДЕСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

58

АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

62

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИБІРКОВОГО КУРСУ «ЕКГ-ДІАГНОСТИКА У ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

68

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

72

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ОБ'ЄКТИВНОГО СТРУКТУРОВАНОГО КЛІНІЧНОГО ІСПИТУ

75

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ MS TEAMS ДЛЯ ЗМІШАНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ» НА МЕДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ ОНМедУ

79

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ В ПЕДІАТРІЇ ЯК НОВА МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК

82

НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОДИН ЗІ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

89

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМ-ІНОЗЕМЦЯМ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

93

ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ СТУДЕНТІВ З ІНДІЇ, БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ

96

ВИБІРКОВІ ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ МЕДИКА ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ОСОБИ

99

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АНГЛОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ ФРАНЦІЇ

104

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК ЯК ФОРМА САМОСТІЙНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

108

ДО СЛАВНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА

111

ДЛЯ АВТОРІВ

113, 117