Тематика

В журналі друкуються:

1. Результати оригінальних досліджень у пріоритетних напрямах розвитку медичних, стоматологічних та фармацевтичних наук.

2. Роботи з фундаментальних та прикладних проблем з таких спеціальностей: 221 — стоматологія, 222 — медицина, 226 — фармація, промислова фармація, 228 — педіатрія:
— генетика та прикладні аспекти медичної генетики;
— біофізичні та морфофункціональні харак­теристики клітин організму при різних видах патології;
— роботи з новітніх клітинних технологій;
— новітні розробки в галузі загальної і клі­нічної фармакології та фар­мації;
— досягнення в галузі вивчення етіології, патогенезу та діагностики сучасних захворювань;
— профілактика захворювань, щеплення, запобігання особливо небезпечним захворюванням.

3. Експериментальні дослідження, огляди, клінічні випадки, нові методи та технології з сучасних актуальних проблем стоматології, медицини, педіатрії та фармації.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами.