Редакція

Головний редактор
Академік НАМН України, лауреат Державної премії України,
доктор медичних наук, професор В. М. ЗАПОРОЖАН

Науковий редактор
Професор П. Б. АНТОНЕНКО

Відповідальний секретар
Доцент І. В. ЮРЧЕНКО

Редакційна колегія

П. Б. Антоненко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

М. Л. Аряєв (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

І. Ю. Борисюк (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. О. Гельмбольдт (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Л. С. Годлевський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

М. Я. Головенко (Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О. В. Богатського, Одеса, Україна)

В. Н. Горохівський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Б. П. Громовик (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна)

В. В. Грубнік (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

О. В. Дєньга (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна)

Б. С. Запорожченко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

М. М. Лебедюк (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. Г. Марічереда (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. В. Ніколаєвський (QIAGEN Manchester Ltd (UK))

Я. В. Рожковський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

А. С. Сон (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Т. В. Стоєва (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Л. М. Унгурян (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Ю. П. Харченко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

С. А. Шнайдер (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна)

 

Редакційна рада

П.-А. Абрахамссон — Університетська клініка Лундського університету (Швеція)

А. Борткієвіч — Інститут медицини праці ім. Нофера (Лодзь, Польща)

І. І. Гук — Віденський медичний універ­ситет (Австрія)

А. Д. Клісарова — Варненський медичний університет (Болгарія)

М. П. Ландіні — Болонський університет (Італія)

Д. Уїтлі — BioMedES (Велика Британія)

Р. Хусс — Університетська клініка Аугсбургського університету (Німеччина)

В. Чупіна — Університет «Овідіус» (Констанца, Румунія)