Контакти

Редакція «Одеського медичного журналу»:

Валіховський пров., 2, ректорат Одеського національного медичного університету, м. Одеса, 65082, Україна

Технічний секретар редакції — Чебаненко Марія, тел.: +380 (67) 7617660;
e-mail: s031100cmp@onmedu.edu.ua

Контактна особа (Видавничий дім «Гельветика») — Демченко Христина,
тел.: +380 (93) 035 42 60; e-mail: omj@onmedu.od.ua

Науковий редактор — Антоненко Петро, тел.: +380 (97) 5875636;
e-mail: petro.antonenko@onmedu.edu.ua

Сторінки журналу: journal.odmu.edu.ua,
journals.onmedu.od.ua/index.php/med/home