Про журнал


«Одеський медичний журнал» було засновано у 1926 році. За кілька років він набув неаби­якого авторитету серед науковців. У ньому друкували свої праці вчені, чиї імена були всесвітньо відомі вже того часу або здобули ви­знання в майбутньому. Та згодом, на початку 30-х років, видання журналу було припинено. По­новлений у 1997 ро­ці, він за короткий час відновив свій авторитет і посів чільне місце се­ред наукових видань країни.

Засновником і видавцем «Одеського медичного журналу» є Одеський національний медичний університет.

Головним редактором з часів відновлення випуску журналу є академік НАМН України лау­реат Державної премії України В. М. Запо­рожан. До складу редакційної колегії та редакційної ради входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені.

«Одеський медичний журнал» включено до Переліку наукових фахових видань категорії «Б» (галузь — медичні науки, спеціальності — 221 «стоматологія», 222 «медицина», 226 «фармація, промислова фармація», 228 «педіатрія». Наказ Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022, додаток 2; доступ за посиланням
https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/634/554/a9b/634554a9b478a810320066.pdf і Наказ  Міністерства освіти і науки України №185 від 20.02.2023, додаток 4; доступ за посиланням https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/640/5b3/0d1/6405b30d14b2a618655959.pdf) Щороку у журналі друкується близько вісімдесяти статей. Він надходить до най­відоміших бібліотек країни, великих наукових центрів, десятків навчальних за­кладів. Його появу гідно оцінено за межами нашої країни — він занесений до Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE-Search, Google Академії, «Наукової періодики України», Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB) розглянула заявку журналу «Одеського медичного журналу» та схвалила її для реферування в наукометричній базі Scopus 25.10.2023 р.


Включено 25.11.2023

У серпні 2022 року наукове видання «Одеський медичний журнал» отримало тримісячну стипендію від проєкту “Підтримка українським редколегіям” (SUES — Support to Ukrainian Editorial Staff). SUES є ініціативою європейських установ та організацій, мета яких полягає в підтримці наукової спільноти України

ISSN 2226-2008

Періодичність виходу журналу: Журнал виходить чотири рази на рік.

DOI 10.54229/2226-200810.32782/2226-2008 (починаючи з № 3 (181) 2022 р.)