РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

Метою журналу є створення платформи для обміну ідеями, знаннями та результатами досліджень для дослідників, теоретиків, практиків в царині медцини, стоматології, фармації.

Задля реалізації вказаної мети Редакційна колегія журналу визначила для себе наступні завдання:

 • поширення нових ідей, підходів, протоколів лікування та діагностики в медицині, стоматології, фармації;
 • оприлюднення новітніх методик, результатів фундаментальних та прикладних досліджень, що сприяють розвитку в галузі медицини, стоматології, фармації;
 • поширення сучасного досвіду викладання дисциплін, формування загальних та професійних компетентностей в галузі медицини, стоматології, фармації

В журналі друкуються:

 1. Результати оригінальних досліджень у пріоритетних напрямах розвитку медичних, стоматологічних та фармацевтичних наук.
 2. Роботи з фундаментальних та прикладних проблем з наступних спеціальностей 221 — стоматологія, 222 — медицина, 226 — фармації, промислова фармація, 228 — педіатрія:
 • генетики та прикладних аспектів медичної генетики;
 • біофізичні та морфофункціональні харак­теристики клітин організму при різних видах патології;
 • роботи з новітніх клітинних технологій;
 • новітні розробки в галузі загальної і клі­нічної фармакології та фар­мації;
 • досягнення в галузі вивчення етіології, патогенезу та діагностики сучасних захворювань;
 • профілактика захворювань, щеплення, запобігання особливо небезпечним захворюванням.
 1. Огляди, лекції, короткі повідомлення, клінічні випадки, матеріали конференцій з сучасних актуальних проблем стоматології, медицини та фармації.
 2. Інформація, хроніка, ювілеї, матеріали з історії науки та медицини, фармації, стоматології, рецензії.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами.

Редакційна діяльність «Одеського медичного журналу» спирається на рекомендації: