Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

СТАН МЕМБРАН МІТОХОНДРІЙ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНІЙ КОРЕКЦІЇ

5

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО ПРЕПАРАТУ ГРАНДАЗОЛ ПРИ ЛІКУВАННІ ГНІЙНО-НЕКРОТИЧНИХ УРАЖЕНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

13

СТАН ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ПІСЛЯ МІОМЕКТОМІЇ

18

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КЛІПC ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ

24

ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕНЬ РІЗНИХ РІВНІВ БАР’ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ТРАВНОГО ТРАКТУ ЯК КЛЮЧОВОГО ФАКТОРА РОЗВИТКУ КАНДИДОЗУ У ХВОРИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

28

ОЦІНКА ДИНАМІКИ БІОХІМІЧНИХ ТА ІМУНОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГЕРПЕТИЧНИМ СТОМАТИТОМ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

35

ОСОБЕННОСТИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

38

ПРОГНОЗУВАННЯ РОСТУ МІОМИ МАТКИ У ПРЕГРАВІДАРНОМУ ПЕРІОДІ

41

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ДИСФУНКЦІЙ ОРГАНІВ І РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ІЗ СУПРОВІДНИМ АСЦИТОМ

45

ОБҐРУНТУВАННЯ БІОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ СТИМУЛЯЦІЇ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ В СТАДІЇ ДЕКОМПЕНСАЦІЇ

51

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

55

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО СИНДРОМА ПСЕВДООБСТРУКЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТА С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

63

ТЕНДЕНЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

67

ОСНОВНІ ШЛЯХИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВА РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

70

АКАДЕМИК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗАПОРОЖАН

77

ЭТО БЫЛО 80 ЛЕТ НАЗАД

81

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

83, 86