Публікації у : №6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ УШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОГО БАР’ЄРА ШЛУНКА ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ У ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ДИФЕНІЛ У СВОЇЙ МОЛЕКУЛІ

7

ХІМІЯ N-ЗАМІЩЕНИХ МАЛЕЇНІМІДІВ І БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ЇХ НОВИХ ПОХІДНИХ

11

ПОТЕНЦІАЛ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТУ

15

ВПЛИВ КСАФУБЕНУ НА АКТИВНІСТЬ ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ КІНІНОВОЇ СИСТЕМИ І ВМІСТ ПРОСТАГЛАНДИНІВ ГРУПИ ПГЕ1 У ПЛАЗМІ КРОВІ

19

СТАН ПАРОДОНТА ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБАКТЕРІОЗОМ І ТОКСИЧНИМ ГЕПАТИТОМ

22

ВПЛИВ БІОФЛАВОНОЇДУ КВЕРЦЕТИНУ НА ОЧНИЙ КРОВООБІГ І ЗАГАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЗДОРОВИХ ТВАРИН

25

ЗМІНИ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КАПІЛЯРІВ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

28

ЗМІНИ АКТИВНОСТІ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ І ГЛІКОЗАМІНОГЛІКАНІВ ЗА УМОВ ІНДУКОВАНОГО ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ

31

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛЮ «АЛОЕ ВЕРА» У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ Й ПРОФІЛАКТИЦІ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ У ДІТЕЙ

34

ВПЛИВ ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ У ХВОРИХ ІЗ ТЯЖКОЮ ФОРМОЮ ХРОНІЧНИХ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНЬ

37

МОЖЛИВОСТІ ВІДЕОТОРАКОСКОПІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ В ЛІКУВАННІ УСКЛАДНЕНОЇ ТРАВМИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ

40

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ СО СНИЖЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В КАЧЕСТВЕ ОСТЕОЗАМЕЩАЮЩИХ СУБСТАНЦИЙ

43

С-РЕАКТИВНИЙ ПРОТЕЇН ЯК РЕАКТАНТ ГОСТРОЇ ФАЗИ У ЖІНОК З АВТОІМУННИМ ТИРЕОЇДИТОМ

47

ІГРОВИЙ ПАТЕРН У КОМПЕНСАЦІЇ НООГЕННОГО НЕВРОЗУ

50

СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ У ЖІНОК ІЗ ПРОЛАПСОМ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ ЯК ОПТИМАЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕНЬ УРОДИНАМІКИ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ І СТАТЕВОЇ ФУНКЦІЇ

53

ЗВУЖУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ПОВНОЮ ФОРМОЮ АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНОГО СЕПТАЛЬНОГО ДЕФЕКТУ, ЩО СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ВИСОКОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ В ЛЕГЕНЕВІЙ АРТЕРІЇ

57

ВПЛИВ ПАЛІАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЛЕГЕНЕВОГО АРТЕРІАЛЬНОГО РУСЛА І РЕЗУЛЬТАТИ ПОВНОЇ КОРЕКЦІЇ АТРЕЗІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ З ДЕФЕКТОМ МІЖШЛУНОЧКОВОЇ ПЕРЕГОРОДКИ

59

РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАЦІЄНТОК З ІНВОЛЮЦІЙНИМ ПСИХОЗОМ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІНІЧНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА SCL-90-R

63

ХАРАКТЕРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИМИ СТАНАМИ

70

ЗНАЧЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ЛІХТЕНШТЕЙНА ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ПАХОВОЇ ГРИЖІ

73

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ СЛЕЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ

74

КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАКТИКА ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ

77

ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ САНІТАРНИХ ВТРАТ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ

80

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПАТОГЕНЕЗУ СИНДРОМІВ LYNCH I ТА II

82

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ

85

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА ХОМИЦКАЯ

88

РЕФЕРАТИ

89

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

95