Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

4

ФАРМАКОКІНЕТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ФЕНАЗЕПАМУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО ДОЗИ У СКЛАДІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ

7

РОЛЬ РАДИКАЛІВ У ОКИСЛЮВАННІ ЛІПОПРОТЕЇНІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ЛЮДИНИ

9

СТАН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ МІОКАРДА В УМОВАХ ІШЕМІЇ ТА РЕПЕРФУЗІЇ НА ФОНІ ВВЕДЕННЯ ОКСИБУТИРАТУ НАТРІЮ

12

ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ ДІЇ ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ КОРИ ОСИКИ

15

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДНОГО ПАРАФАРМАЦЕВТИКА ПОЛІФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН З РАДІОПРОТЕКТОРНОЮ ДІЄЮ НА ПОКАЗНИКИ ЕЛЕКТРОКОРТИКОГРАМИ ЩУРІВ

16

ВПЛИВ ЦИТРАТУ КАЛЬЦІЮ НА ПЕРЕБІГ ГОСТРОЇ ФТОРИСТОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ЩУРІВ

20

СТАН ФЕРМЕНТАТИВНОЇ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПАРОДОНТА ЩУРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД АЛІМЕНТАРНОГО ФАКТОРА

24

КОМП’ЮТЕРНО-ДЕНСИТОМЕТРИЧНІ ТА СПЕКТРАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ БІЛКОВОГО КОМПОНЕНТА ТРОФОБЛАСТА, ДЕЦИДУОЦИТІВ, МАТЕРИНСЬКИХ І ПЛОДОВИХ ЕРИТРОЦИТІВ ПЛАЦЕНТИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГІПОХРОМНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

26

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОСПЕЦИФІЧНОСТІ АНТИГЕНІВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ЕКСТРАКТАХ ПОВЕРХНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ M. AVIUM

29

ОСОБЛИВОСТІ ВМІСТУ КАТЕХОЛАМІНІВ У НЕЙРОЕНДОКРИННИХ СТРУКТУРАХ САМЦІВ І САМОК ЩУРІВ ЗА УМОВ ДЕПРИВАЦІЇ СНУ

32

ІМУНОМОРФОЛОГІЯ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ НА ФОНІ КОРЕКЦІЇ ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМИ

34

ОЦІНКА ВПЛИВУ МАЗІ «ДИМЕКСЕРОМ» НА ПРОЦЕСИ ЗАГОЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РАН ЗА ЦИТОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ

37

ВПЛИВ ХОЛЕЦИСТОКІНІНУ ОКТАПЕПТИДУ (26–33) НА ЕНДОКРИННУ ФУНКЦІЮ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ТВАРИН З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДІАБЕТОМ

39

ВПЛИВ ТРАЗИКОРУ НА ЧАСТОТУ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОКАЗНИКИ КАРДІОІНТЕРВАЛОГРАФІЇ НЕКАСТРОВАНИХ ТА КАСТРОВАНИХ САМЦІВ І САМОК ЩУРІВ

42

КІНДЛІНГ У ПАТОГЕНЕЗІ НАРКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

45

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ФАРМАКОТЕРАПІЯ ФАНТОМНО-БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ

48

ОСОБЛИВОСТІ ЗОРОВИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З РЕФРАКЦІЙНОЮ І АНІЗОМЕТРОПІЧНОЮ АМБЛІОПІЄЮ

50

РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЕНДОМЕТРИТ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ

54

ДЕЯКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЖІНОК ВПРОДОВЖ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ

57

МОЛЕКУЛИ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ З ГІПЕРПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕНДОМЕТРІЯ

59

РЕТРОБУЛЬБАРНИЙ НЕВРИТ ЯК ПОЧАТКОВИЙ ПРОЯВ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

61

ТЯЖКІСТЬ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І РІВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ ОРГАНІЗМУ, ЩО ДИФЕРЕНЦІЮЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОГО САНОГЕНЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

65

ОЦІНКА РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН У РОДИНАХ ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЯ

69

ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДЕФОРМАЦІЙ НИЖНІХ КІНЦІВОК У ХВОРИХ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СПАСТИЧНИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

72

ОСОБЛИВОСТІ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ГАСТРИТОМ НА ФОНІ АСТЕНОВЕГЕТАТИВНОГО СИНДРОМУ ПРИ ПУПІЛОМЕТРІЇ

75

ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА СПОСОБОМ ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАПКОЛУ

77

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЕЛІМІНАЦІЇ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТЯЖКОСТІ ОПІКІВ ОЧЕЙ І ДИНАМІКИ ЇХНЬОГО ПЕРЕБІГУ

80

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МЕМБРАН ЕРИТРОЦИТІВ У ХВОРИХ З ПРОСТОЮ ФОРМОЮ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ

84

КОМП’ЮТЕРНО-РЕНТГЕНІВСЬКІ ТА МАГНІТОРЕЗОНАНСНІ ТОМОГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН НАВКОЛОНОСОВИХ ПАЗУХ У ПОРОЖНИНУ ЧЕРЕПА

88

ЛАПАРОСКОПІЧНІ ОПЕРАЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМИ ХІРУРГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЖИВОТА

90

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ І РІВЕНЬ СЕРОТОНІНУ ТА ГІСТАМІНУ В КРОВІ СПОРТСМЕНІВ ВИСОКОГО КЛАСУ

93

ВПЛИВ АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ МОРСЬКИХ ПОРТІВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ У ПРИЛЕГЛИХ РАЙОНАХ

96

РОЛЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ ОСІБ РІЗНИХ ЕТНІЧНИХ ГРУП, ЩО МЕШКАЮТЬ У КРИМУ, В РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

100

КОРТИКОСТЕРОЇДНИЙ НЕЙРОДИСТРОФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ПАТОГЕНЕЗІ ДЕПРЕСІЇ

104

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ГЕРМАНІЄОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

110

МОЖЛИВОСТІ ХРОНОТЕРАПІЇ В КЛІНІЧНІЙ ОНКОЛОГІЇ

114

ЕТІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ

117

РЕФЕРАТИ

121

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

131