Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

4

ЗАХИСНІ ЕФЕКТИ МЕКСИДОЛУ І ТІАЗОЛІЛАМІДЕТАНУ ПРИ ГОСТРІЙ ГІПОКСІЇ

8

МЕХАНІЗМ АНТИФІБРИНОЛІТИЧНОЇ ДІЇ СУКЦИФЕНАТУ

10

ОСОБЛИВОСТІ АНТИДРОМНОЇ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ НЕРВОВО-М’ЯЗОВИХ СИНАПСІВ БІЛИХ ЩУРІВ ЗА УМОВ СИСТЕМНОЇ ДІЇ ПРОЗЕРИНУ І 4-АМІНОПІРИДИНУ

13

ВПЛИВ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ НА ВМІСТ ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКИСЛЮВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ У КРОВІ ТА ТКАНИНАХ ЯСЕН ЩУРІВ

15

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ ТУБУЛО-ІНТЕРСТИЦІЙНОГО СИНДРОМУ В СОСОЧКАХ НИРОК І ЗАСТОСУВАННЯ WOBE MUGOS E ДЛЯ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

17

ПОРІВНЯЛЬНА АНТИОКСИДАНТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ БІОФЛАВОНОЇДИ

21

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКТІВ ГАРБУЗА АБО МОРСЬКОЇ КАПУСТИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЗМІН ОКИСНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ І МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ

24

ТЕМНОВА І ФОТОІНДУКОВАНА ДІЯ СИНТЕТИЧНИХ ПОРФІРИНІВ НА КЛІТИНИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA

29

КІНЕТИКА ЕКСКРЕЦІЇ З ОРГАНІЗМУ МИШЕЙ 14C-ЦИНАЗЕПАМУ ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ ЙОГО ВВЕДЕННЯ

32

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ПРИ ГОСТРІЙ ПНЕВМОНІЇ НА ЧЕТВЕРТУ ДОБУ ПІСЛЯ ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ЗАРАЖЕННЯ КУЛЬТУРОЮ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТВАРИН

37

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ІНСУЛІНУ Й АНТИОКСИДАНТІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ХІМІОТЕРАПІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

39

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ЖІНОК ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ВНУТРІШНІХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ

41

ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ «ПЕПЗИМ» ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ

44

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВІДДАЛЕНІ УСКЛАДНЕННЯ ПІСЛЯ ПАЛІАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТЕТРАДОЮ ФАЛЛО

46

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВАГІТНИХ ІЗ ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ

49

КОРЕКЦІЯ РАЦІОНУ І БІОХІМІЧНОГО СТАТУСУ ХАРЧУВАННЯ КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК

53

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРМІТУЮЧОЇ ХОЛОДОВОЇ КРОВ’ЯНОЇ КАРДІОПЛЕГІЇ ПРИ ХІРУРГІЧНІЙ КОРЕКЦІЇ ПРИРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ

59

СТАН ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНІ АЛЕРГОДЕРМАТИТИ ЗА РІЗНИХ УМОВ ЛІКУВАННЯ

62

ІНДИВІДУАЛЬНЕ САНОТИПУВАННЯ ЯК ОСНОВА АДРЕСАТНИХ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

65

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ І РЕВМАТИЗМУ У ХВОРИХ СТАРШЕ 40 РОКІВ

68

ФАКОМАТОЗИ ЯК НЕЙРОХІРУРГІЧНА ПРОБЛЕМА

71

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕМОДИНАМІКА НА ЕТАПАХ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

77

ОЦІНКА БІОФІЗИЧНОГО ПРОФІЛЮ ПЛОДА У ВАГІТНИХ ІЗ НАРКОТИЧНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ

79

ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО ДОЗРІВАННЯ СИСТЕМИ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ У ДІТЕЙ З ПЕРИНАТАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НА ЕТАПАХ РЕАБІЛІТАЦІЇ

82

ХВОРОБА ЛАЙМА: ВИПАДОК ІЗ ПРАКТИКИ

84

МНОЖИННІ ПРИРОДЖЕНІ ВАДИ РОЗВИТКУ В ДИТИНИ З ПОРУШЕННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ГЕНОМУ

85

ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЯКІ МЕШКАЮТЬ У ЗОНІ ВПЛИВУ АТМОСФЕРНИХ ЗАБРУДНЕНЬ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

87

КІСТА ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНОЇ ПАЗУХИ І ЗАХВОРЮВАННЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ЗАКОНОМІРНЕ ПОЄДНАННЯ

89

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МIЖПIВКУЛЬОВОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ ЯК ВІДНОШЕНЬ АМПЛІТУД РИТМІВ ЕЛЕКТРОКОРТИКОГРАМИ

91

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ НОВОГО НЕСТЕРОЇДНОГО ПРОТИЗАПАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ АМІЗОНУ ЯК ГЕПАТОПРОТЕКТОРА

95

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ГЕСТОЗІ

98

РЕФЕРАТИ

103

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

111