Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПОРІВНЯЛЬНА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНА, АНТИДИСБІОТИЧНА І ГІПОЛІПІДЕМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФЛАВАНОВМІСНИХ ЗАСОБІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ

5

АНАЛИЗ КЛУБОЧКОВО-КАНАЛЬЦЕВОГО И КАНАЛЬЦЕВО-КАНАЛЬЦЕВОГО БАЛАНСА ПРИ НАГРУЗКЕ ВОДОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ОЛИГУРИЧЕСКУЮ СТАДИЮ СУЛЕМОВОЙ НЕФРОПАТИИ

10

ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА IN VITRO НА ЕКСПРЕСІЮ МОЛЕКУЛЯРНИХ МАРКЕРІВ АКТИВАЦІЇ ЛІМФОЦИТІВ ХВОРИХ НА ВІРУСНИЙ КЕРАТИТ

15

ПРОФІЛАКТИКА І ЛІКУВАННЯ НЕКРОЗУ ЗВЕДЕНОЇ КИШКИ ПІСЛЯ СФІНКТЕРОЗБЕРІГАЮЧИХ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК

19

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МНОГОВОДИЕМ

24

СИНДРОМ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЗАЛІЗОМ І ПОРУШЕННЯ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

29

ІМУННІ ПОРУШЕННЯ І РЕАКЦІЯ СЕЛЕЗІНКИ ПРИ ГОСТРОМУ АПЕНДИЦИТІ ТА ВПЛИВ НА НИХ ЛІМФОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ

32

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕСЕНЦІАЛЬНОЇ РЕЗИСТЕНТНОЇ ТА ПСЕВДОРЕЗИСТЕНТНОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ

36

ЗВИВИСТІСТЬ ВІНЦЕВОГО РУСЛА У ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ — ВАРІАНТ НОРМИ ЧИ ПАТОЛОГІЯ?

44

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ У ДЕТЕЙ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ИХ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

47

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО ТА АЛКОГОЛЬНОГО ГЕНЕЗУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ І ПАТОЛОГІЇ БІЛІАРНОГО ТРАКТУ ЗА ДАНИМИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

52

КЛІНІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ЗНЯТТЯ НЕПРЯМИХ РЕСТАВРАЦІЙ ФРОНТАЛЬНОЇ ГРУПИ ЗУБІВ

60

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКИ ДНІСТЕР

64

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВОГО МІХУРА. МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ НЕЙРОМОДУЛЯЦІЇ НАД МЕДИКАМЕНТОЗНОЮ ТЕРАПІЄЮ ПРИ ГІПЕРАКТИВНОМУ СЕЧОВОМУ МІХУРІ

68

ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ВОРОБЙОВ У ОДЕСІ: НА ПОЧАТКУ ВЕЛИКОГО ШЛЯХУ

76

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

79, 82