Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я І ПРОДОВЖЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ЯКІСНОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

4

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН СЕРЕД ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО ВІКУ У РАЙОНАХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА МІСТІ ТЕРНОПОЛІ ЗА 1997–2004 рр.

8

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ І УСКЛАДНЕННЯ ІНФЕКЦІЙ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ, У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

12

АНАЛІЗ АСОЦІАЦІЙ КОРОТКОЗОРОСТІ ЯК МАРКЕРА ПІДВИЩЕНОГО АКАДЕМІЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПОПУЛЯЦІЯХ СХІДНОЇ УКРАЇНИ

18

ПОРУШЕННЯ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ У ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕПАТОХОЛЕЦИСТИТІ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ

23

АНТИОКСИДАНТНА І ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ ІНГІБІТОРА ЕЛАСТАЗИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПАРОДОНТИТІ

26

МОЖЛИВОСТІ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ В ПЕЧІНЦІ ЩУРІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ОПРОМІНЕНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

30

ВПЛИВ ФІТОПРЕПАРАТІВ НА АКТИВНІСТЬ ЛУЖНОЇ ФОСФАТАЗИ ПЕЧІНКИ І СИРОВАТКИ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ СТРЕПТОЗОТОЦИНОВИМ ДІАБЕТОМ

33

СТАН СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ КЛІТИНИ ПРИ ГАЛАКТОЗАМІНОВОМУ ГЕПАТИТІ ТА ЗАСТОСУВАННІ ПОХІДНИХ ОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТІВ (Повідомлення 1)

36

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТА ПЕРЕБІГУ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ

42

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛІНЕВРИТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ДЕЯКИХ ХРОНІЧНИХ ЕКЗОГЕННИХ ІНТОКСИКАЦІЯХ

44

ЗМІНИ КАЛЬЦІЄВОГО ОБМІНУ ТА ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

49

РОЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСУ ЕНДОМЕТРІОЇДНИХ ОСЕРЕДКІВ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ЗОВНІШНІМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

52

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОГО ОКНА ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ

55

ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ВАГІТНИХ З ІНФЕКЦІЙНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПІХВИ

57

ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛИННИХ ЗАЛОЗ НА АДАПТАЦІЮ ДО ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

61

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ УСКЛАДНЕНОМУ ХРОНІЧНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

63

КОНЦЕНТРАЦІЯ α-ТУМОРНЕКРОТИЧНОГО ФАКТОРА У СИРОВАТЦІ КРОВІ У ВАГІТНИХ З УСКЛАДНЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ВАГІТНОСТІ, ІНФІКОВАНИХ ПАРВОВІРУСОМ В19

66

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФАКТОРОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ У РОЖЕНИЦ В УСЛОВИЯХ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛГЕЗИИ

69

ОСОБЛИВОСТІ ЛІПІДНОГО СПЕКТРА КРОВІ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ ЯК МЕТАБОЛІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ ГАСТРОПАТІЇ

73

КАТЕХОЛАМІНДЕПОНУЮЧА ФУНКЦІЯ ЕРИТРОЦИТІВ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ДИСПЕПСІЯМИ НА ФОНІ ВЕГЕТАТИВНИХ ДИСФУНКЦІЙ

75

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

79

РЕФЕРАТИ

85

Правила підготовки статей до «Одеського медичного журналу»

91