Публікації у : № 5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ «АЛЬЦИНАРА» ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ГОСТРОГО ГЕПАТИТУ У ЩУРІВ

5

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПРОЯВІВ ДІАБЕТИЧНОЇ РЕТИНОПАТІЇ

11

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОКІНЕТИКИ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ В ДОБРЕ ВАСКУЛЯРИЗОВАНИХ ОРГАНАХ

17

ПРОТИСУДОМНІ ЕФЕКТИ БЛОКАДИ ІНТЕРЛЕЙКІН-1-РЕЦЕПТОРІВ: МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

23

ОСОБЛИВОСТІ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ

29

СУЧАСНИЙ СТАН УМОВ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ

34

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОННИХ КОМПЛЕКСІВ ДОВГАСТОГО МОЗКУ У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 39–40 ТИЖНІВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

39

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

43

ХАРАКТЕР ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ЧИННИКАМИ СИСТЕМИ ІМУНІТЕТУ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

48

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У СИСТЕМІ ДОПОМОГИ ЖІНКАМ З АЛОПЕЦІЄЮ

54

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСІВ ГЕПАТИТІВ В І С У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ

60

ОСОБЛИВОСТІ Т-КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ПРИ ІЗОІМУННОМУ КОНФЛІКТІ У ВАГІТНИХ

63

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З КАНДИДОЗОМ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ВЕРХНЬОГО ВІДДІЛУ ТРАВНОГО ТРАКТУ

66

СТАН МАТКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КОНСЕРВАТИВНОЇ МІОМЕКТОМІЇ

71

ВАЛЕНТИН ИОСИФОВИЧ КРЕСЮН — 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

76

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

81, 84