Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЗНАЧЕННЯ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ І АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ДЛЯ ПАТОГЕНЕЗУ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ТА АДРЕНАЛІНОВОГО УШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА

5

ВПЛИВ ОЛІГОЕФІРІВ БАГАТОАТОМНИХ СПИРТІВ НА МІКРОВ’ЯЗКІСТЬ І ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД МЕМБРАН МІКРОСОМ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ

9

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ «ХОНДРОСАТ»

14

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

19

ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ НАДЛИШКОВОЇ МАСИ ТІЛА І ОЖИРІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЯЖКОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ

23

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНА СЕРОТОНІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ (5-HTR2A) І ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ЕФЕКТИВНІСТЮ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

29

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНЫХ СВОЙСТВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГИДРОГЕЛЯ, НАСЫЩЕННОГО АНТИСЕПТИКАМИ

36

КРИТИЧНІ ТЕРМІНИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

41

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРОТЕЗА ПРИ ЧАСТИЧНЫХ ДЕФЕКТАХ ЗУБНЫХ РЯДОВ

46

ОЦІНКА ПРОГНОСТИЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ GNβ3:825, NOS3:786 ТА NOS3:894 У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ЧЕРЕЗШКІРНЕ КОРОНАРНЕ ВТРУЧАННЯ З ПРИВОДУ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ БЕЗ СТІЙКОЇ ЕЛЕВАЦІЇ СЕГМЕНТА ST НА ФОНІ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ

51

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ АТОПІЧНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ З ПИЛКОВОЮ СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ У ДІТЕЙ

59

ОПТИМІЗАЦІЯ ПЕЛОЇДОТЕРАПІЇ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЕТАПІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА КОМОРБІДНУ ПАТОЛОГІЮ

64

ПРЕДИКТИВНА МЕДИЦИНА — ВИКЛИКИ І ДОСЯГНЕННЯ

69

ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

75

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

77, 80