Публікації у : № 3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ АНТИДИСБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЛИННИХ ЗАЛОЗ ЩУРІВ ЗА УМОВ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ

5

ПОРУШЕННЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ІМУННОЇ СИСТЕМИ В КРОВІ У ПІЗНІЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

9

ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА И ЕГО СОЧЕТАНИЙ С ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ НА ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛ-ВЫЗВАННУЮ СУДОРОЖНУЮ АКТИВНОСТЬ У МЫШЕЙ

12

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ФІТОЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

18

ОЦІНКА ДОЗОЗАЛЕЖНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФАРМАКОКІНЕТИКИ 14С-ПРОПОКСАЗЕПАМУ

22

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОЇ АПРОБАЦІЇ МЕТОДУ ПРОТЕЗУВАННЯ ХВОРИХ З ПОВНОЮ ВТОРИННОЮ АДЕНТІЄЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ СУПРОВІДНИХ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ

28

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

32

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМОДЕЛЮВАННЯ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВІКУ ТА СТАТІ У ЖИТЕЛІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

40

ВЛИЯНИЕ НОВОГО АПИГЕЛЯ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ПАРОДОНТИТЕ

44

ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ, ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В ПСИХОГЕНЕЗЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И СОСТОЯНИЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

48

ОСОБЛИВОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ЕМАЛЕВИХ ПРИЗМ НА РІЗНИХ ПОВЕРХНЯХ КОРОНКИ ПОСТІЙНИХ МОЛЯРІВ ЛЮДИНИ

54

ТЬЮТОРСТВО У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ІННОВАЦІЙНО-СИМУЛЯЦІЙНІЙ МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

59

РОЛЬ ПРОТЕОМА У ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

65

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78