Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ ВОДОРОЗЧИННОЇ ФОРМИ КВЕРЦЕТИНУ НА СТАН НИРОК ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ

5

ВПЛИВ РОНКОЛЕЙКІНУ НА ПАРАМЕТРИ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

8

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ХОРІОРЕТИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ КРОЛИКА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІСЛЯ ВПЛИВУ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ (МОДИФІКОВАНИЙ ГЕНЕРАТОР ЕК-ЗООМ1) ПОРІВНЯНО З ДІОДНОЮ ЛАЗЕРНОЮ КОАГУЛЯЦІЄЮ

14

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ПОХІДНИХ 4-R-З-(МОРФОЛІНОМЕТИЛЕН)-1,2,4-ТРІАЗОЛ-5-ТІОЛУ

19

МЕТАБОЛІТОТРОПНІ МЕХАНІЗМИ КАРДІОПРОТЕКТИВНОЇ ДІЇ НОВОГО АНТИАНГІНАЛЬНОГО Й АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОГО ПРЕПАРАТУ «ГІПЕРТРИЛ» В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА

22

ЭПИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНАКТИВАЦИЯ ГЕНА SFRP5 ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

27

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕРАПІЇ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗБАГАЧЕНОЮ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМОЮ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

31

ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВРОДЖЕНИХ ВАД РОЗВИТКУ І ХРОМОСОМНИХ АНОМАЛІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕХОГРАФІЇ ТА БІОХІМІЧНОГО СКРИНІНГУ

35

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІЇ ЦИТОКІНІВ У ТКАНИНІ ПЛАЦЕНТИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВАГІТНИХ

40

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЛЕЙОМІОМИ МАТКИ ПРОЛІФЕРАТИВНОГО ТИПУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

44

ДИНАМІКА ПСИХІЧНОГО КОМПОНЕНТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ НАПРУЖЕННЯ ПІД ВПЛИВОМ КОМБІНОВАНОЇ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ

48

ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ ПЛОДА

51

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО КАНДИДОЗНОГО ВУЛЬВОВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ

55

ХІРУРГІЧНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ІНТРАОПЕРАЦІЙНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ НЕРВІВ ГОРТАНІ

59

ВПЛИВ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ НА ПОКАЗНИКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

63

КАРДІОТРОФІН-1 — НОВИЙ МАРКЕР РЕМОДЕЛЮВАННЯ МІОКАРДА ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ З ПОРУШЕННЯМИ МЕТАБОЛІЗМУ ГЛЮКОЗИ (клініко-експериментальне дослідження)

65

НЕАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЕФЕКТИ МАКРОЛІДІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ І ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

72

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ГАСТРИНУ І ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

76

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

83, 86