Публікації у : №2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЖИРОВОГО ГРАФТУ, ЗБАГАЧЕНОГО ДОНОРСЬКИМИ КРІОКОНСЕРВОВАНИМИ МЕЗЕНХІМАЛЬНИМИ СТОВБУРОВИМИ КЛІТИНАМИ ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ, ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТУ IN VIVO

5

ВМІСТ СЕРОТОНІНУ ТА ТРИПТОФАНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ АЛКОГОЛЬНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

8

СТРУКТУРНІ ПОРУШЕННЯ У ЦЕРЕБРОКОРТЕКСІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

12

ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕЛЯ «ПРОФИАЛ» НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ПОЛОСТИ РТА (МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

16

ГИДРОЛИЗ ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТОВ АММОНИЯ, КАРБОКСИПИРИДИНИЯ И ДИПИРИДИНИЯ

20

ЧАСТОТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ *2 І *3 ГЕНА CYP2C9 У НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

23

МОНІТОРИНГ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ ЩОДО АПТЕК У МАСШТАБАХ ОКРЕМОГО МІКРОРАЙОНУ ОДЕСИ

28

СТАН СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ В ДИНАМІЦІ ПЕРЕБІГУ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ПРОЦЕСУ

33

МАРКЕРИ ІМУНОЗАПАЛЕННЯ І ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КЛАС ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В АНЕМІЧНИХ ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК

36

СОПОСТАВЛЕНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ В ТКАНЯХ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ЗАДЕРЖКИ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ В АНАМНЕЗЕ

40

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХОЛЕДОХОТОМИЯ ПРИ ВКЛИНЕННЫХ КАМНЯХ

45

РОЛЬ ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ УРОДИНАМІКИ В ДІАГНОСТИЦІ РОЗЛАДІВ СЕЧОВИПУСКАННЯ

49

УСКЛАДНЕННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА У ЖІНОК

52

ВПЛИВ МІСЯЦЯ НА ЕКСТРАСИСТОЛІЧНУ АКТИВНІСТЬ СЕРЦЯ

55

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ «ЦИТОФЛАВІН» НА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ У НАЩАДКІВ УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

58

ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ З ТУБЕРКУЛЬОЗУ СЕРЕД ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

63

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БЕССИМПТОМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК У ВИЧ/ТБ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ

65

ОЦІНКА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ЧОРНОМОРСЬКИХ МІДІЙ У ПРИСУТНОСТІ СВИНЦЮ У ВОДІ ТА СУБСТРАТАХ ЖИВЛЕННЯ МОЛЮСКА

68

ДОСВІД УДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ СЕРЕД ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ

72

ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ: ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ, МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ

77

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

85, 88