Публікації у : № 3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ СУБАРАХНОЇДАЛЬНИХ КРОВОВИЛИВІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ПОВТОРНИМ РОЗРИВОМ АРТЕРІАЛЬНИХ АНЕВРИЗМ

4

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ, ОБУМОВЛЕНОЇ ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОЗУЮЧИМ УРАЖЕННЯМ МАГІСТРАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ГОЛОВИ І АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

7

ГАЛАКТОЗАМІНОВИЙ ГЕПАТИТ ЯК МОДЕЛЬ ВИВЧЕННЯ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ КЛІТИННИХ МЕМБРАН

11

ВПЛИВ ГЕНТАМІЦИНУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК БІЛИХ ЩУРІВ

15

РОЗПОДІЛ ШЛЯХІВ ВІДТОКУ КРОВІ ВІД ОСНОВНИХ СТРУКТУР ВЕНОЗНОГО НАВКОЛОСЕРЦЕВОГО РУСЛА ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ДЕФІНІТИВНОГО ПЕРІОДУ

19

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ НЕЙРОТОКСИЧНОСТІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ

21

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ МАЗІ «ТРОФЕПАРИН» НА ПОКАЗНИКИ ГЕМОКОАГУЛОГРАМИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ТРОМБОФЛЕБІТІ

25

ПАТОГЕНЕЗ ЖОВЧНОКАМ’ЯНОЇ ХВОРОБИ

28

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ГЕНОТИПУВАННЯ ШТАМІВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ СПОЛІГОТИПУВАННЯ ТА VNTR

32

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКОАГУЛЯНТНИХ І ФІБРИНОЛІТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДНОГО ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ БУРКУНУ ЛІКАРСЬКОГО

39

ЦЕРЕБРОПРОТЕКТОРНА ДІЯ АМІНОКИСЛОТОВМІСНИХ ПОХІДНИХ 1,4-НАФТОХІНОНУ НА МОДЕЛІ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

43

ЧУТЛИВІСТЬ ОКРЕМИХ ШТАМІВ T. VAGINALIS ДО ПРЕПАРАТІВ З ГРУПИ 5-НІТРОІМІДАЗОЛІВ

45

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗМІН ТКАНИННОГО ФІБРИНОЛІЗУ У СТАРИХ ЩУРІВ З ПОРАНЕННЯМ ТОНКОЇ КИШКИ

47

ХОЛОДОВА КРОПИВ’ЯНКА: ЗВ’ЯЗОК ІЗ КРІОГЛОБУЛІНЕМІЄЮ І ВІРУСАМИ ГЕПАТИТІВ

51

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ З НАСЛІДКАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГІПОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ

54

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ФОНОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК

58

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ПОЄДНАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ І ТУБЕРКУЛЬОЗУ

60

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГНОЗУ НЕСПРИЯТЛИВОГО ПЕРЕБІГУ НАПАДУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

63

ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ НА МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ ОБЛІТЕРУЮЧОГО ЕНДАРТЕРІЇТУ

66

ВИВЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ВІРУСУ ЗАХІДНОГО НІЛУ І ЙОГО ЕТІОЛОГІЧНОЇ РОЛІ В ІНФЕКЦІЙНІЙ ПАТОЛОГІЇ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

69

СТАН МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО І ПЛОДОВО-ПЛАЦЕНТАРНОГО КРОВОТОКУ У ВАГІТНИХ ІЗ НАРКОМАНІЯМИ

73

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ДЕЦИМЕТРОВОГО І МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ НА СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТИЗМ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ ВІКОМ ПОНАД 40 РОКІВ

76

ПАТОГЕНЕТИЧНА УЧАСТЬ НЕЙТРОФІЛЬНИХ ГРАНУЛОЦИТІВ КРОВІ В РОЗВИТКУ ГОСТРОГО УШКОДЖЕННЯ ЛЕГЕНЬ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ

79

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕФТАЗИДИМУ (ОРЗИДУ) В КАРДІОХІРУРГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ПРИ ЛІКУВАННІ СЕПТИЧНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ

82

ЧАСТОТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПАЦІЄНТІВ ЗІ ЗНІМНИМИ ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ

84

АНАЛІЗ ДВОХ ВИПАДКІВ ПОЄДНАНОЇ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ З ПОЗИЦІЇ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ НА ПАТОГЕНЕЗ АВТОІМУННИХ ПОЛІЕНДОКРИНОПАТІЙ

87

СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91

РОЛЬ ПРОЦЕСІВ ВНУТРІШНЬОКЛІТИННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В МЕХАНІЗМАХ ХРОНІЗАЦІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

93

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ

97

РЕФЕРАТИ

103

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

111