Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПЕРВИННОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗА МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТОМ ІSО-9001

4

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ РЕГІОНУ

9

МОЛЕКУЛЯРНІ ШАПЕРОНИ ЯК АНТИСТРЕСОВІ БІЛКИ І ФАКТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІЗІОЛОГІЧНОГО ЕФЕКТУ СТЕРОЇДНИХ ГОРМОНІВ

12

ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ДЕТОКСИКАЦІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ОТРУЄННІ ДИНІТРООРТОКРЕЗОЛОМ І ЗАСТОСУВАННІ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНАМІДОМ

18

ВПЛИВ ПОХІДНИХ ДИФОСФОНАТУ ГЕРМАНІЮ З НІКОТИНАМІДОМ, НІКОТИНОВОЮ КИСЛОТОЮ ТА МАГНІЄМ НА РИГІДНІСТЬ М’ЯЗІВ, ТРЕМОР І САЛІВАЦІЮ У ЩУРІВ ТА МИШЕЙ

21

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ НИРОК У ВАГІТНИХ ЩУРІВ НА ФОНІ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ

24

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОКРИННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПІД ЧАС ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ВАГІТНОСТІ ТА ЇХНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ПРЕЕКЛАМПСІЇ

27

ЗВ’ЯЗОК КРІОПАТІЇ З ПРЕДИКТОРАМИ ФОРМУВАННЯ ЦИРОЗУ І ПЕРВИННОГО РАКУ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

30

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПОЄДНАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ

33

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ РАННЬОГО І ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СЕНСИБІЛІЗАЦІЄЮ ДО ХАРЧОВИХ АЛЕРГЕНІВ

35

ДИНАМІКА ВЕГЕТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ З ПАНІЧНИМИ АТАКАМИ В ПРОЦЕСІ ЛІКУВАННЯ ЕСЦИТАЛОПРАМОМ

37

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОЕРИТРОЦИТАРНОГО МЕТАБОЛІЗМУ У ХВОРИХ ІЗ ЗАГОСТРЕННЯМ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ І СУПРОВІДНИМ ХРОНІЧНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ

40

НОВІ ПІДХОДИ В ТАКТИЦІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ТРИХОМОНАДНОГО ВУЛЬВОВАГІНІТУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

43

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА ГЕРОЇНОВУ НАРКОМАНІЮ

46

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ І ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

48

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОГНОЗУ ІНВАЛІДНОСТІ В ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

51

ФРАГІЛЬНІ ДІЛЯНКИ ХРОМОСОМ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЯ

56

ПОКАЗНИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ, ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АКАДЕМІЧНИМ ВЕСЛУВАННЯМ

61

ВПЛИВ САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ХВОРИХ НА ГІПОСЕКРЕТОРНИЙ ПАНКРЕАТИТ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ РЕЗЕКЦІЮ ШЛУНКА У ЗВ’ЯЗКУ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ

64

ГОСТРА ЛІВОШЛУНОЧКОВА НЕДОСТАТНІСТЬ ПІСЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ СИНУСОВОГО РИТМУ У ХВОРИХ З ТРІПОТІННЯМ ПЕРЕДСЕРДЬ

68

ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДІЯ УЛЬТРАТОНОТЕРАПІЇ ТА ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇ НА МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ ОБЛІТЕРУЮЧОГО ЕНДАРТЕРІЇТУ

70

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ГЕМОДИНАМІКИ І СЕГМЕНТАРНОЇ БІОЕЛЕКТРОННОЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ «ІМЕДІС» ЗА УМОВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

74

КРАЙОВА ІНФЕКЦІЙНА ПАТОЛОГІЯ: КЛІЩОВИЙ ЕНЦЕФАЛІТ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

78

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВОГО СТАТУСУ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ ЗА РІВНЕМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УМОВАХ

82

КЛАСИФІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ З ІСТОРІЇ ФІТОТЕРАПІЇ

87

ПРОФЕСОР М. К. ЛИСЬОНКОВ — ВИДАТНИЙ АНАТОМ, ТАЛАНОВИТИЙ ПЕДАГОГ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

90

ПОТУЖНИЙ КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ

93

РЕФЕРАТИ

95

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

101