Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МЕДИКАМЕНТОЗНА КОРЕКЦІЯ ЗМІН СТАНУ ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ У ТИМУСІ МОРСЬКИХ СВИНОК НА ВСІХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АЛЕРГІЧНОГО АЛЬВЕОЛІТУ В УМОВАХ СТРЕСУ

5

СТАН СИСТЕМИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНОМУ ТА ТРАВМАТИЧНОМУ РИНІТАХ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛЮ «ІМБИРОЛ»

10

ВЛИЯНИЕ МИРАБЕГРОНА НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИПЕРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ КРЫСЫ

14

ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ ОРАЛЬНОГО МУКОЗО-АДГЕЗИВНОГО ФІТОГЕЛЮ «ДУБОВИЙ» ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРІОДОНТИТІ У ЩУРІВ

20

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЄННЯ РАНИ ШКІРИ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

24

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ФЕРМЕНТНОЮ АКТИВНІСТЮ АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА ФУНКЦІЄЮ ПЕЧІНКИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ

29

ПРОГНОЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ИММУНИТЕТА НА ФОНЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

34

СТАН ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ПРИ РІЗНИХ СХЕМАХ ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ІНФЕКЦІЙНОГО МІОКАРДИТУ У ДІТЕЙ

45

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА МІОМУ МАТКИ

50

АНАЛІЗ СКЛАДУ КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ВИДИХУВАНОГО ПОВІТРЯ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

55

ДИНАМИКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ ТРЕХКАМЕРНЫМ КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ

59

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ КРИТИЧНОЮ КОАРКТАЦІЄЮ АОРТИ

62

ВИПАДОК ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕВОРОЗТИНУ І ВІДЕОЕНДОСКОПІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРОЇ НА МІОМУ МАТКИ

67

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78