Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКУСУ C2209G>A ГЕНА КОЛАГЕНУ ІІІ ТИПУ (COL3A1) У ДІТЕЙ З АТРІОВЕНТРИКУЛЯРНОЮ КОМУНІКАЦІЄЮ

5

ТАКТИКА НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПОЛІСТРУКТУРНИМИ УШКОДЖЕННЯМИ ПЛЕЧА

10

АНАЛІЗ АСОЦІАЦІЇ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ IL-10, IL-4 І TNF ІЗ СУБПОПУЛЯЦІЙНИМ СКЛАДОМ ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ

15

ОЦІНКА БІОМЕХАНІКИ ХРЕБЕТНО-РУХОВОГО СЕГМЕНТА У ХВОРИХ НА МНОЖИННІ ГРИЖІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА, ОПЕРОВАНИХ МЕТОДИКОЮ ПУНКЦІЙНОЇ ЛАЗЕРНОЇ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ

20

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ З ХВОРОБАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ЗАХВОРЮВАННЯМИ СИСТЕМИ КРОВІ, СИСТЕМИ ДИХАННЯ ТА ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

23

ФАКТОРЫ РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СМЕРТНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК ПРИ МНОГОВОДИИ

29

БІОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНДЕНСАТУ ВОЛОГИ ПОВІТРЯ, ЩО ВИДИХАЄТЬСЯ, В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

33

ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ПАЦІЄНТІВ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЗАЛЕЖНО ВІД АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

36

РІЗНОМАНІТНІСТЬ КЛІНІЧНИХ ФОРМ СЕРЕД ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ І ВІРУС ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ВИРАЖЕНОСТІ ІМУНОСУПРЕСІЇ

41

ПРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ ЯЄЧНИКІВ

45

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕМАЛІ У РІЗНИХ ЧАСТИНАХ КОРОНКИ ТИМЧАСОВИХ МОЛЯРІВ ЛЮДИНИ

51

ТЮТЮНОПАЛІННЯ В СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ОНКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ НАСЕЛЕННЯМ УРАНОВИДОБУВНИХ РЕГІОНІВ

56

СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

63

ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ — КОЛИ ЗМІНИТИ АНТИФІБРОЗНУ ПАРАДИГМУ НА АНГІОГЕННУ?

68

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

73, 76