Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

АНТИТОКСИЧНА АКТИВНІСТЬ НОВОЇ ГЕРМАНІЙОРГАНІЧНОЇ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ (МЕДГЕРМ) ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ

5

ВПЛИВ АМІНОМЕТИЛІЗОНОНІЛФЕНОЛУ ТА ЙОГО ОКСІЕТИЛЬОВАНОГО ПОХІДНОГО НА АКТИВНІСТЬ АНТИОКИСНЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЩУРІВ

11

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНІУС ПЛЮС У ХВОРИХ ІЗ ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ ТА ВЕГЕТАТИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ПРИ ПОЧАТКОВИХ ПРОЯВАХ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

16

ОСОБЛИВОСТІ АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ GST-S І АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

22

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ЭКСТРАКЦИИ ЗУБОВ

25

ПЕРСПЕКТИВИ КЛІНІЧНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ТЕЛОМЕРАЗИ В КЛІТИНАХ ЕНДОМЕТРІЯ

31

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ НЕОКАРИПАЗИМ-400 ТА ПРЕСОТЕРАПІЇ У ЖІНОК В МЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ОСТЕОАРТРОЗ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

35

РОЛЬ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

40

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПОРТОКАВАЛЬНОГО ШУНТУВАННЯ У ХВОРИХ З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

43

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК З УРАХУВАННЯМ ЇХ МІКРОФЛОРИ

48

ЧИ ПОВИНЕН ПСИХІАТР БУТИ ПСИХОТЕРАПЕВТОМ: НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОАНАЛІТИЧНІ ПЕРЕТИНИ

50

БАГАТОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ РЕЗУС-СЕНСИБІЛІЗОВАНИХ ЖІНОК

59

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ МАГНІЮ ТА ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАНУ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ У ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА АБО ОЖИРІННЯМ

64

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ОДЕССКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА ПРОФЕССОР С. В. ЦЫГАНОВ (1889–1958)

71

ВИДАТНИЙ РЕФОРМАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

76

ПРОФЕСОР ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ МАРДАШКО

80

Інформаційне повідомлення про створення громадської організації «Українська Асоціація громадського здоров’я»

82

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

83, 86