Публікації у : № 5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ И ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ: РОЛЬ, ВАЖНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

5

ВМІСТ МАЛОНОВОГО ДІАЛЬДЕГІДУ ПРИ АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНАЛЬНИХ М’ЯЗОВИХ ТКАНИН У ЩУРІВ

11

ВПЛИВ ЗАСОБІВ НЕЙРОПРОТЕКТИВНО-АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ОРІЄНТОВНО-ДОСЛІДНИЦЬКУ АКТИВНІСТЬ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ АЛЕРГІЧНИМ ЕНЦЕФАЛОМІЄЛІТОМ У ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ»

14

ВПЛИВ АНТИДИСБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА РІВЕНЬ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ І ЗАХИСНИХ СИСТЕМ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЩУРІВ ІЗ ГЕПАТИТОМ НА ТЛІ ДИСБІОЗУ

19

ПРОТИСУДОМНА І АНТИДЕПРЕСИВНА АКТИВНІСТЬ НОВИХ КОМПЛЕКСІВ SnCl4 З САЛІЦИЛОЇЛГІДРАЗОНАМИ БЕНЗАЛЬДЕГІДУ ТА 4-БРОМБЕНЗАЛЬДЕГІДУ ПРИ ПЕРОРАЛЬНОМУ ВВЕДЕННІ

24

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ «ОНИЕВЫХ» ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТОВ

28

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОСЬЙОНІВ ЯК ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ

31

МЕТАБОЛІЧНИЙ СТАТУС ПЛАЗМИ КРОВІ ПІД ВПЛИВОМ ФІКСОВАНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ІЗОЛЬОВАНОЇ ТА ПОЄДНАНОЇ КАРДІАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПАЦІЄНТІВ ЛІТНЬОГО ВІКУ

37

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ АТРОФІЇ ЗОРОВИХ НЕРВІВ

43

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АЛЕЛЬНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА РЕПАРАЦІЇ ДНК XPD З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ ІЗ ВПЛИВОМ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В АНАМНЕЗІ

46

ВПЛИВ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ДИНАМІКУ МАРКЕРІВ УШКОДЖЕННЯ ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

51

МНОГОФОРМНАЯ ЭКССУДАТИВНАЯ ЭРИТЕМА, ВЫЗВАННАЯ ВИРУСАМИ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА

55

ВПЛИВ НОСІЙСТВА ПОЛІМОРФНИХ АЛЕЛІВ ГЕНІВ ММР1-1607insG, VEGFA/C634G І COL2A1/6846C>A НА СПАЙКОУТВОРЕННЯ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ У БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК

60

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЯВІВ ПОРУШЕННЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК ФЕРТИЛЬНОГО ВІКУ З ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ

64

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ СТЕНОЗУЮЧИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СОННИХ АРТЕРІЙ

72

ЛІКУВАННЯ ГРИПУ — ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ

76

ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ ПОЛІМОРФНИХ АЛЕЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНА АЛЬДОСТЕРОН-СИНТАЗИ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ

81

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ДІТЕЙ З «ЦІАНОТИЧНИМИ» ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

86

РАЦІОНАЛЬНІ НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ ДІАГНОСТИКИ І ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ

91

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ХВОРИХ НА ФЕОХРОМОЦИТОМУ ДО ОПЕРАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД ЧАС ВИДАЛЕННЯ ПУХЛИНИ ЕНДОСКОПІЧНИМИ МЕТОДАМИ

94

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

97,100