Публікації у : № 1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

УЛУЧШЕНИЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ЖИВОТНЫХ ПОД ВЛИЯНИЕМ СТАТИНОВ ПРИ РАЗНЫХ МОДЕЛЯХ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

5

ФАРМАКОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ МЕТОТРЕКСАТ-ІНДУКОВАНОЇ ЦИТОТОКСИЧНОСТІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

8

ВПЛИВ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ПОКАЗНИКИ ПРООКСИДАНТНОЇ Й АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ В КРОВІ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АЛЕРГІЧНОМУ АЛЬВЕОЛІТІ В УМОВАХ АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА

14

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НАТРІЙ 2-(4-МЕТИЛ-5-(ТІОФЕН-2-ІЛ)-4-Н-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛТІО)АЦЕТАТУ, ЩО ПРОЯВЛЯЄ АКТОПРОТЕКТОРНУ ДІЮ

17

ГІСТОСТРУКТУРНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПЕНДИМНОГО ШАРУ СПИННОГО МОЗКУ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ ІЗ МАЛЬФОРМАЦІЯМИ

21

АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

27

ВПЛИВ РІЗНОМЕТАЛЬНИХ (Mg, Co) БІС(ЦИТРАТО)ГЕРМАНАТІВ (СТАНАТІВ) НА ВИРАЖЕНІСТЬ ТІОПЕНТАЛОВОГО СНУ

31

НОРМОЦЕНОЗ ПІХВИ: ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

36

THE ROLE OF DISORDERS OF LIPID METABOLISM IN THE PATHOGENESIS OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH POSTINFARCTION CARDIOSCLEROSIS, TYPE 2 DIABETES AND OBESITY

41

ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТИКИ ТРОМБОГЕМОРАГІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ІЗ ВРОДЖЕНИМИ ВАДАМИ СЕРЦЯ

44

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ У ДІТЕЙ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ У ПЕРІОДІ ЗМІННОГО ПРИКУСУ

48

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ

52

НОВІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА

57

ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ ЕМПІРИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ГОСПІТАЛЬНИХ ПНЕВМОНІЙ У ХВОРИХ НА ФОНІ ОНКОГЕМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З УРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ: УВАГА НА P. AERUGINOSA

62

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ

69

ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЗИОЛОГИИ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ СЕЧЕНОВ И НОВОРОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ УЧЕНОГО

75

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

81, 84