Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ НОВОГО ГІГІЄНІЧНОГО ЗАСОБУ НА ПРОЦЕСИ ПОСТПРОМЕНЕВОЇ РЕПАРАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ЩУРІВ

5

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ МУКОАДГЕЗИВНИХ ПЛІВОК З ЛІЗОЦИМОМ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ПОРОЖНИНИ РОТА ПІСЛЯ АПЛІКАЦІЙ ЛІПОПОЛІСАХАРИДУ

9

АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ НОВИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК МЕТАЛІВ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ

13

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОЇ ІМУНОСУПРЕСІЇ ІНДУКТОРОМ ЕНДОГЕННОГО ІНТЕРФЕРОНУ АМІКСИНОМ

18

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИННОГО РУСЛА ШКІРИ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА

23

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ КРОВІ ТА МОЗКУ ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕСТИЦИДАМИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ СИНТЕТИЧНИМИ АНТИОКСИДАНТАМИ

28

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

32

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ ЕТАПНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОГО СУБСТРАТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРИВАЛО ПЕРСИСТУЮЧОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

37

ВПЛИВ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

44

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ШКОЛЯРІВ, ХВОРИХ НА ТЯЖКУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

48

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТЛІ ВЕРАПАМІЛУ ТА СИДНОФАРМУ (ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ)

52

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ “LOKOMAT” У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ

56

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ ЛЕЙКОПЛАКІЇ ШИЙКИ МАТКИ

61

АНАЛІЗ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПЛОДА ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ IN SITU НА ІНТЕРФАЗНИХ ЯДРАХ — ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ

65

ЧАСТОТА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ GSTM1 І GSTT1 У ХВОРИХ НА МІОПІЮ

70

КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО МЕТОДУ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ ЗА ПОВНОЇ ВІДСУТНОСТІ ЗУБІВ

74

РОЗПОДІЛ ПОЛІМОРФІЗМУ Е23К ГЕНА KCNJ11 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

77

ЛАРИСА МИТРОФАНОВНА ЯКИМОВА

81

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

83,86