Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

5

ПРОТИЗАПАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКОМПОЗИТУ FeFe2O4&Ag0 ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ПЕРИТОНІТІ

10

ВСТАНОВЛЕННЯ ВМІСТУ ТЕЙХОЄВИХ КИСЛОТ У КЛІТИНАХ КЛІНІЧНИХ І РЕФЕРЕНТНИХ ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS AUREUS

14

ДИНАМІКА ЗМІН ПАМ’ЯТІ ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПЕРЛІПІДЕМІЇ

17

ВПЛИВ РЕЦЕПТОРНОГО АНТАГОНІСТА ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1 НА ПОКАЗНИКИ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ Й ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В КЛІТИНАХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

21

ВПЛИВ ДИСБІОЗУ НА СТАН ПЕЧІНКИ ТА ЛІПІДНОГО ОБМІНУ ЩУРІВ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ВИСОКОЖИРОВИЙ РАЦІОН

27

ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФІЧНІ ЗМІНИ У ЩУРІВ ЗІ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНИМ ДІАБЕТОМ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ І АВАСТИНУ

32

ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ МІОМИ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

37

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ

40

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕЛЯЦІЙНИХ СТРУКТУР У ПАЦІЄНТІВ З АНЕМІЄЮ НА ТЛІ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

43

ВИРАЖЕНА ЗВИВИСТІСТЬ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ: ОЦІНКА ЗАЛЕЖНОСТІ КЛІНІЧНИХ ОЗНАК ІШЕМІЇ МІОКАРДА ВІД СТУПЕНЯ ЗВИВИСТОСТІ

48

ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТУ НА РАННІХ СТАДІЯХ ЗАХВОРЮВАННЯ

52

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ АВТОАНТИТІЛ У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ АНТИТІЛАМИ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

56

ЛЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВЫХ РЕАКЦИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ

58

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ ЗУБІВ У ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ МІНЕРАЛІЗУЮЧОЮ ФУНКЦІЄЮ СЛИНИ

63

ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНО-РЕЦЕПТОРНОГО СТАТУСА И ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ГИПЕРПЛАЗИРОВАННОГО ЭНДОМЕТРИЯ

66

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗЛИЧИЙ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ И РЕОВАЗОГРАФИИ ПРИ РЕФЛЕКТОРНЫХ И КОМПРЕССИОННО-КОРЕШКОВЫХ СИНДРОМАХ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

70

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

79, 82