Публікації у : №4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ОТ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ К КОНЦЕПЦИИ НООЭТИКИ

4

МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ІМУНОКОРИГУВАЛЬНОЇ ДІЇ ПРЕПАРАТІВ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ АВТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

13

ВПЛИВ ЕНДОГЕННОГО Й ЕКЗОГЕННОГО ЕСТРАДІОЛУ НА СТАН КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У САМИЦЬ ЩУРІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

19

ФАРМАКОГЕНЕТИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ЦИТОХРОМУ CYP3A4 З ВИКОРИСТАННЯМ БІОІНФОРМАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

24

КОНЦЕПЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ТРАНЗИТНО-РЕВЕРСІЙНО-МЕТАБОЛІЧНОЇ МОДЕЛІ ВСМОКТУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

29

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРАНЗИТОРНОЙ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ

36

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ОТНОШЕНИЕ К ТАБАКОКУРЕНИЮ И ЕГО КОНТРОЛЬ СРЕДИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ ОДЕССКОГО РЕГИОНА

40

КЛІНІКО-АНАМНЕСТИЧНІ ПРЕДИКТОРИ ПРОГРЕСУВАННЯ ПРИ ДИСМЕТАБОЛІЧНИХ НЕФРОПАТІЯХ У ДІТЕЙ

47

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОБСТРУКТИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ БРАХИТЕРАПИИ

52

ОСОБЛИВОСТІ ПАЛІНАЦІЇ ДЕРЕВ, ЩО МАЮТЬ АЛЕРГЕННИЙ ПИЛОК, У МІСТАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ

57

ХРОНИЧЕСКИЕ ИММУННЫЕ НЕЙРОПАТИИ: СОВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ

63

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ БИОЛОГИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ЭЛЕКТРОДЕРМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

68

РОЛЬ ЗМІН БІОЕЛЕМЕНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ХВОРИХ ІЗ ВІБРАЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

74

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

79, 82