Публікації у : №3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ СТРЕПТОМІЦИНУ Й ЕТАМБУТОЛУ НА ЦИТОХРОМ Р-450 2Е1-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТІ

6

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ГЕЛЮ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ В ПОРОЖНИНІ РОТА ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ

9

РОЛЬ ДИСБІОЗУ В РОЗВИТКУ ПОРУШЕНЬ СТАНУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ АЛОКСАНОВОГО ДІАБЕТУ

11

ДІЯ ЕПІДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТУ ТА ЙОГО АГОНІСТІВ НА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИН РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ЗА БЕЗСИРОВАТКОВИХ УМОВ

14

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ РЕГЕНЕРАЦІЇ РАН НА ФОНІ АДРЕНАЛІНОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ МІОКАРДА І МОЖЛИВОСТІ ЇЇ КОРЕКЦІЇ

16

ДІЯ СТРЕСУ НА ЛІПІДНІ КОМПОНЕНТИ ПЛАЗМАТИЧНИХ МЕМБРАН КЛІТИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА ЩУРІВ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ВИРАЗКОУТВОРЕННІ

19

МЕХАНІЗМИ УШКОДЖЕННЯ ТКАНИНИ СІМ’ЯНИКІВ ПРИ ТРИВАЛОМУ ВПЛИВІ ПОХІДНИХ ФЕНОКСІОЦТОВОЇ КИСЛОТИ

21

ВПЛИВ СОЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ СУЛЕМОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ НА ЗМІНИ КАТАЛАЗНОЇ ТА ГЛУТАТІОНПЕРОКСИДАЗНОЇ АКТИВНОСТІ У КРОВІ ЩУРІВ

25

МОДИФІКАЦІЯ СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ ТКАНИН ОЧНОГО ЯБЛУКА ДЛЯ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

27

РЕАЛІЇ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОПІЦІ

30

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТВЕРДОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ НА ОСНОВІ ЛЕЦИТИНУ ВІД ВИДУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН

33

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ КОМПЛАЄНСУ ХВОРИХ ЩОДО ГЕПАТОПРОТЕКТОРНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

37

ВПЛИВ ДИЛТІАЗЕМУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН НИРОК НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ

42

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ АЛЬГИНАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

45

АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ МІКОБАКТЕРІЙ ТУБЕРКУЛЬОЗУ В ТКАНИНАХ ЛЕГЕНЬ ПРИ ГІСТОЛОГІЧНОМУ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ З ОПЕРАТИВНИМИ ВТРУЧАННЯМИ

47

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ ЗРАЗКІВ ПЛАСТМАС, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

51

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСА ГИГИЕНИЧЕСКИХ И АНТИСЕПТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРАЕВОГО ОКРАШИВАНИЯ РЕСТАВРАЦИЙ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ

55

КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПЕРЕБІГУ СИНДРОМУ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ

58

РОЗВИТОК ПОРУШЕННЯ МІСЦЕВОГО НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУНІТЕТУ У ДІТЕЙ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА І ОЖИРІННЯМ

61

ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ М’ЯКОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРАТУ РОПИ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ

65

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО СКЛАДУ Й АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ РОПИ ПРИЧОРНОМОРСЬКИХ ЛИМАНІВ

67

АНАЛІЗ ПИЛКУВАННЯ АМБРОЗІЇ У ВИННИЦІ ПРОТЯГОМ СЕЗОНІВ 1999, 2000 ТА 2009–2011 РОКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІНОЗІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ

71

РЕФЕРАТИ

75

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

81

INFORMATION FOR AUTHORS

84