Публікації у : №5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА РИЗИКІВ ВІД ВПЛИВУ НЕРАДІАЦІЙНИХ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

4

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ Т3801С ГЕНА CYP1A1 У ДІТЕЙ З ЕКОДЕТЕРМІНОВАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

9

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ ЕКСТРАКТУ З ЛИСТЯ ВИНОГРАДУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ СТОМАТИТІ

12

ЛАТЕКСНИЙ АНТИТІЛЬНИЙ ДІАГНОСТИКУМ ДЛЯ ІНДИКАЦІЇ ЕНТЕРОТОКСИНІВ ESCHERICHIA COLI

15

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛОЇ ПУЛЬПИ СЕЛЕЗІНКИ ТА ЇЇ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА В ОНТОГЕНЕЗІ

17

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

21

КЛІНІЧНА МАНІФЕСТАЦІЯ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ В ПОРОЖНИНІ РОТА

23

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНОГО САМОЛІКУВАННЯ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

27

ФУНКЦІОНАЛЬНА АКТИВНІСТЬ КЛІТИН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА КАНДИДОЗ

30

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ РОТАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ

32

ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВКЛАДКАМ НА ОСНОВАНИИ ТЕСТА ТОРМОЖЕНИЯ МИГРАЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ

35

ПОРУШЕННЯ ВИДІЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК У ХВОРИХ НА ЛЕГЕНЕВИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ПРИ РІЗНИХ ГЕНОТИПАХ GSTM1, GSTT1 ТА NAT2

38

ДИТЯЧЕ ОЖИРІННЯ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ПЕДІАТРИЧНОЇ ПРАКТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

42

АД’ЮВАНТНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ В КОНСЕРВАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ ЗЛОЯКІСНИХ ГЛІОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ

44

ОПТИМІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ

47

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТАМИ НА УРОВЕНЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ В СЛЮНЕ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

49

ЭТИКА В ХИРУРГИИ

52

ВПЛИВ ОРТОДОНТИЧНИХ АПАРAТІВ НА ОРГАНИ І ТКАНИНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ

59

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДЕССКОГО ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

63

ПЕРВЫЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФАРМАКОЛОГИИ НОВОРОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА П. Я. БОРИСОВ (1864–1916)

68

РЕФЕРАТИ

77

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

83