Публікації у : №1

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ НЕДОНОШЕНОСТІ: ПРОБЛЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

4

ЕФЕКТИ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ РОНКОЛЕЙКІНОМ

7

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КЛІТИН ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО ПАРОСТКА В КУЛЬТУРІ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ ЛЮДИНИ

12

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ ІНУЛІНУ НА ЗАПАЛЬНІ ТА ДИСБІОТИЧНІ ПРОЦЕСИ В СЛИЗОВІЙ ОБОЛОНЦІ КИШЕЧНИКУ ЩУРІВ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ТОКСИЧНИЙ ГЕПАТИТ

15

СИНТЕЗ И АНАЛГЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЦИС-3-АРИЛИДЕН-1,2-ДИГИДРО-3Н-1,4-БЕНЗДИАЗЕПИН-2-ОНОВ

17

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАПЫ И ПЕЛОИДОВ ЛИМАНА БУРНАС (СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ) — ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

21

АНАЛІЗ БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІДАЗЕПАМУ ІС

23

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНИХ СПОЛУК ГЕРМАНІЮ

31

РАЗРАБОТКА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ПРОТЕЗНОГО СТОМАТИТА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

36

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ І ВТОРИННА ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ШИЙКИ МАТКИ, СПРИЧИНЕНИХ ПАПІЛОМАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ У ЮНИХ ЖІНОК

40

ЗНАЧЕННЯ СУБКЛІНІЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ С-РЕАКТИВНОГО БІЛКА У ХВОРИХ НА РІЗНІ ФОРМИ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

44

ВИБІР КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ЕКСУДАТИВНОГО СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ У ДІТЕЙ

46

АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ЛЕГКОАТЛЕТІВ-БІГУНІВ ЗА УМОВ АЕРОБНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

49

КАНДИДОЗНЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

53

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗРОСТАННЯ АЛЕРГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

59

ІСТОРИКО-МЕДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПУБЛІКАЦІЯХ «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ» (1997–2010): ПІДСУМКИ ТА ЗАВДАННЯ

61

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ СТРАЖЕСКО (1876–1952) К 135-летию со дня рождения

70

РЕФЕРАТИ

75

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

79