Публікації у : №5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ ЦИНАЗЕПАМУ ТА 3-ГІДРОКСИ-БД НА ПОКАЗНИКИ ЦИКЛУ СПАННЯ — НЕСПАННЯ У ІНТАКТНИХ І РЕЗЕРПІНІЗОВАНИХ ЩУРІВ

4

ТРАНСПОРТ 114С-МАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ КРІЗЬ ГЕМАТОЕНЦЕФАЛІЧНИЙ БАР’ЄР БІЛИХ МИШЕЙ

7

ВПЛИВ АНТИБІОТИКА ЛІНКОМІЦИНУ НА СТАН ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

11

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИЕКСУДАТИВНОЇ Й АНАЛГЕТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОФІЛЬНОГО ТА СУХОГО ЕКСТРАКТІВ КОРИ ТОПОЛІ КИТАЙСЬКОЇ (POPULUS SIMONII)

14

ВПЛИВ РОНКОЛЕЙКІНУ НА ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕТАБОЛІЗМУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ ЗА УМОВ БІЛАТЕРАЛЬНОЇ ОКЛЮЗІЇ ЗАГАЛЬНИХ СОННИХ АРТЕРІЙ

20

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ОЗВУЧИВАНИЕМ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ

25

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АППЕНДЭКТОМИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

27

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ ТА РЕЦИДИВУ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ: МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

31

ІМУНОКОРИГУВАЛЬНА ДІЯ КОМПЛЕКСУ «СЕЛЕН-МЕТІОНІН» ЗА АВТОІМУННОГО ТИРЕОЇДИТУ

33

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ АНАЕРОБНОГО ГЛІКОЛІЗУ, ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ ПРИ РЕСПІРАТОРНОМУ ДИСТРЕС-СИНДРОМІ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

35

ВПЛИВ ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНОЇ АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЇ НА СУПРОВІДНІ МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

38

ОСОБЛИВОСТІ ТКАНИННОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ В ПЕРІОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ХВОРИХ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

42

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ, КОМОРБІДНОЮ З ВИРАЗКОВОЮ ХВОРОБОЮ, НА ЕТАПАХ ТЕРАПІЇ

45

ПРАКТИЧНА МОДЕЛЬ КОНСУЛЬТУВАННЯ І ТЕСТУВАННЯ МОЛОДІ ТА ПІДЛІТКІВ НА ВІЛ З МЕТОЮ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ

49

ПЕРСОНАЛIЯ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА ГАМАЛІЇ: ОДЕСЬКИЙ ПЕРIОД ЖИТТЯ I ТВОРЧОСТI

56

ОН БЫЛ ВЕЛИЧАЙШИМ ХИРУРГОМ

61

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

65

РЕФЕРАТИ

67

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

71