Публікації у : №4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 862/2010 «ПРО НАДАННЯ ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО»

1

ФУНДАМЕНТ НАШОЇ ЗВИТЯГИ

4

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ ЗДАНІЙ МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА НОВОРОССІЙСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

5

ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 110 РОКІВ

20

ПРЕДЫСТОРИЯ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОДЕССЕ

22

ИМЯ УНИВЕРСИТЕТА СОЗДАЮТ ЕГО УЧЕНЫЕ

25

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

28

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

33

ДИСТАНТНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

37

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ГАЛУЗІ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ

41

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА — НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНОГО ФАХІВЦЯ

43

ЗА УНИВЕРСИТЕТСКИМИ КЛИНИКАМИ — БУДУЩЕЕ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

46

ПІВВІКОВА ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

47

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

53

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ — НАША ALMA MATER

59

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КАФЕДРЫ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

61

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ОДЕССКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА

64

К 110-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КАФЕДРЫ ГИСТОЛОГИИ, ЦИТОЛОГИИ И ЭМБРИОЛОГИИ

67

СОРОКАЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ КАФЕДРЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

70

СОВРЕМЕННАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА — ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА, ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ

73

ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСНОЇ ДІЇ МАРЕПОЛІМІЄЛУ, ЦИСТЕЇНУ Й АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ ПРИ МОДЕЛЬОВАНОМУ ДИСТРОФІЧНОМУ УРАЖЕННІ СІТКІВКИ ТА ЗОРОВОЇ КОРИ

77

ЗМІНИ УЛЬТРАСТРУКТУРИ ЕНДОТЕЛІОЦИТІВ КАПІЛЯРІВ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ ПІСЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АСПІРАТУ КІСТКОВОГО МОЗКУ І ГЕМОПОЕТИЧНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ФЕТАЛЬНОЇ ПЕЧІНКИ

82

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У БОЛЬНЫХ КАНДИДОЗОМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

86

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ЗІ СТАНОМ МЕТАБОЛІЗМУ ЩАВЛЕВОЇ КИСЛОТИ У ХВОРИХ НА РЕЦИДИВНИЙ УРОЛІТІАЗ

89

ВПЛИВ L-ТИРОКСИНУ НА СУЛЬФГІДРИЛЬНІ І ДИСУЛЬФІДНІ ГРУПИ СИРОВАТКИ КРОВІ IN VITRO У ХВОРИХ НА АДЕНОМИ І РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

93

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭПИДУРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ СТЕРОИДОВ У БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

97

РЕФЕРАТИ

103

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

109