Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПОЛІТРАВМА ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИХ ОРГАНІВ: ПРИНЦИПИ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ХІРУРГІЇ

4

РОЛЬ МІНІІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТЯЖКИХ ТРАВМ ПЕЧІНКИ

6

МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ РЕГУЛЯЦІЇ АГРЕГАТНОГО СТАНУ КРОВІ У РАННЬОМУ ПЕРІОДІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЛІТРАВМИ

9

СТАБІЛІЗАЦІЯ ТАЗОВОГО КІЛЬЦЯ — НАДІЙНИЙ МЕТОД ПРИПИНЕННЯ ВНУТРІШНЬОТАЗОВОЇ КРОВОТЕЧІ У ПОТЕРПІЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ

14

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ПЕЧІНКИ

16

ПРОНИКНІ ПОРАНЕННЯ СЕРЦЯ І ПЕРИКАРДА

17

ВИКОРИСТАННЯ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ПОЄДНАНОЇ ТА ІЗОЛЬОВАНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ СТАБІЛЬНОГО МЕТАЛООСТЕОСИНТЕЗУ КІСТОК МОЗКОВОГО ЧЕРЕПА

19

ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ТА ІНТЕНСИВНОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ З ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИМИ ПОРАНЕННЯМИ

21

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ КРИТИЧНИХ СТАНІВ ПРИ ПОЛІТРАВМІ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ

24

ПОРАНЕННЯ СЕРЦЯ

26

РЕІНФУЗІЯ КРОВІ З ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ПРИ ТРАВМІ

27

ПЛЕВРОВЕНОЗНИЙ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИЙ ШУНТ У ЛІКУВАННІ МАСИВНОГО ГЕМОТОРАКСУ

29

РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ПІСЛЯ УШКОДЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ

31

ПРО ЄДИНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТЯЖКОСТІ ПОЄДНАНОЇ ТРАВМИ

33

ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ ПРИ УШКОДЖЕННЯХ ГРУДЕЙ У ПОТЕРПІЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ

34

ДІАГНОСТИКА І ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНІЙ ТРАВМІ

36

ТАКТИКА ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПРИ ТЯЖКИХ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ СЕЛЕЗІНКИ

38

ПРОФІЛАКТИКА КИШКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ У КЛІНІЦІ ПОЛІТРАВМИ

40

ПОЛІТРАВМА МИРНОГО ЧАСУ: ХАРАКТЕР, ТАКТИЧНІ І ДІАГНОСТИЧНІ ПОМИЛКИ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ

42

ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ СЕЛЕЗІНКИ

43

ПРОГНОЗУВАННЯ І ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ ДИСФУНКЦІЇ ПРИ ПОЛІТРАВМІ

46

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПОЛІТРАВМИ З УШКОДЖЕННЯМ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

48

МОЖЛИВОСТІ РАННЬОГО ЗАКРИТТЯ КІСТКОВИХ ДЕФЕКТІВ ПРИ ПОЄДНАНІЙ КРАНІОМАКСИЛЯРНІЙ ТРАВМІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА СТЕРЕОЛІТОГРАФІЇ

49

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ТОРАКОАБДОМІНАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ

52

МАЛОІНВАЗИВНІ МЕТОДИ В ДІАГНОСТИЦІ І ЛІКУВАННІ АБДОМІНАЛЬНОЇ ТРАВМИ

53

ЛАПАРОСКОПІЯ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА

56

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ З ПОЛІТРАВМОЮ І ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

58

ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ ПАРЕНХІМНИХ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ: ХІРУРГІЧНІ АСПЕКТИ

60

КЛІНІКО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОЇ КРАНІОТОРАКАЛЬНОЇ ТРАВМИ

63

ПРИНЦИПИ ТАКТИКИ “DAMAGE CONTROL” ПРИ АБДОМІНАЛЬНИХ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАННЯХ У ПОТЕРПІЛИХ З ПОЛІТРАВМОЮ

65

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦОГ-2 СЕЛЕКТИВНИХ ІНГІБІТОРІВ (МОВАЛІС) У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПОТЕРПІЛИХ З ІЗОЛЬОВАНОЮ ТА ПОЄДНАНОЮ НЕЙРОТРАВМОЮ

67

ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ І ХРЕБТА ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ТРАВМІ

69

ТРАВМА ЖИВОТА З УШКОДЖЕННЯМ ПОРОЖНИСТИХ ОРГАНІВ: ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ

70

ЧЕРЕЗПОРОЖНИННІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ ПРИ УШКОДЖЕННІ ГРУДНОГО І ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛІВ ХРЕБТА

72

ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ПОЄДНАНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

74

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОХІРУРГІЧНОЇ ТЕХНІКИ У ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ УШКОДЖЕНЬ СУДИН У ДІТЕЙ

77

ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН І НЕРВІВ

78

РЕІНФУЗІЯ КРОВІ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА

80

ПОВТОРНІ ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ НА МАГІСТРАЛЬНИХ КРОВОНОСНИХ СУДИНАХ ПРИ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕННЯХ

82

ОПТИМІЗАЦІЯ ТАКТИКИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАКРИТОЮ АБДОМІНАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ

83

КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПРОТИШОКОВОЇ ТЕРАПІЇ

86

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЯМОГО АНТИОКСИДАНТА ТІОТРИАЗОЛІНУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА АВТОІМУННИЙ ТИРЕОЇДИТ

88

РЕФЕРАТИ

93

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

103