Публікації у : № 2-3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МОДУЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ФОЛДИНГОВЫХ ГОМОЛОГОВ Amb a 6 АЛЛЕРГЕНА AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

4

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕТАБОЛІЧНИХ ЗМІН НА БІОЛОГІЧНИЙ ВІК І ТЕМПИ СТАРІННЯ В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

8

ЛІПІДНИЙ СПЕКТР СИРОВАТКИ КРОВІ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ ЗАХВОРЮВАННІ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

13

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ТЯЖКОСТІ МІАСТЕНІЇ

18

ПРОГРЕСІЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ ПРИ БЕЗПЛІДНОСТІ

24

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

28

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТА С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ

31

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ПАЦІЄНТІВ З РАННІМ РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ

35

ПЛАЦЕНТАРНА НЕДОСТАТНІСТЬ: СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАСОБИ РАННЬОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЇЇ НАСЛІДКІВ

40

ЕНДОМЕТРІОЗ — СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

45

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

51, 54