Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЦИТОСТАТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТА МЕХАНІЗМІВ ДІЇ ВІДОМИХ ПОХІДНИХ ХІНАЗОЛІНУ (ДОКСАЗОЗИН, ПРАЗОЗИН) ТА ЕРЛОТИНІБУ

5

НЕГОСПІТАЛЬНА НЕУСКЛАДНЕНА ПНЕВМОНІЯ У ДІТЕЙ: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЦИТОКІНОВИХ МАРКЕРІВ У ХЛОПЧИКІВ І ДІВЧАТОК У ДИНАМІЦІ ЛІКУВАННЯ

10

ЗАСТОСУВАННЯ СТЕРИЛЬНОГО ГЕМОСТАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ, ПРОСОЧЕНОГО РОЗЧИНОМ ГЕМОСТАТИЧНОГО ПОРОШКУ НА ОСНОВІ ХІТОЗАНУ, ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КАЛЬКУЛЬОЗНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ НА ФОНІ ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ

16

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТИТІЛ ДО БОКОВИХ КАРБОГІДРАТНИХ ЛАНЦЮГІВ АЛЕРГЕНІВ НА ПОПУЛЯЦІЙНИЙ ПРОФІЛЬ СЕНСИБІЛІЗАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ У ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

21

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СТРОМИ ЕНДОМЕТРІЯ І ПЕРЕХІДНОЇ ЗОНИ МАТКИ ПРИ АДЕНОМІОЗІ ТА ПРОЛІФЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ ЕНДОМЕТРІЯ

27

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИК ПРИЖИТТЄВОЇ ПАТОМОРФОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ (НА ПРИКЛАДІ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ)

30

СУГЛОБОВИЙ СИНДРОМ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ З ОСТЕОАРТРОЗОМ ЗА КОМОРБІДНОГО ПЕРЕБІГУ ІЗ НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ ТА ОЖИРІННЯМ

35

СУБ’ЄКТИВНЕ СПРИЙНЯТТЯ ПСИХІЧНОЇ ТА СОМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ ХВОРИМИ НА ШИЗОФРЕНІЮ ПРИ ЇЇ ПОЄДНАННІ З ОЖИРІННЯМ

41

ЛАЗЕРНА ДОППЛЕРІВСЬКА ФЛОУМЕТРІЯ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ МІКРОГЕМОДИНАМІКИ ШКІРИ В ДІЛЯНЦІ УШКОДЖЕННЯ ПОКРИВНИХ ТКАНИН КІНЦІВОК ПІСЛЯ ТРАВМИ

46

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ

51

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ СПІРОГРАМИ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У СТАДІЇ ЗАГОСТРЕННЯ НА ТЛІ ГІПОТИРЕОЗУ ПРИ ВКЛЮЧЕННІ У КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЛІОТИРОНІНУ

55

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ ДЛЯ ПРОТЕКЦІЇ УШКОДЖЕННЯ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ ПРИ СИНДРОМІ ШЕГРЕНА

59

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ В СИСТЕМАХ TYMO І PABLO

64

ЗАПРОШУЄМО НА СИМПОЗІУМ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ СЕПСИСУ»

68

КІР: ЗБУДНИК, ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ, МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

69

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78