Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ДЕЯКИХ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ХВОРОБ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ

5

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФРОПРОТЕКТОРНОЇ АКТИВНОСТІ ТАУРИНУ ТА КАНЕФРОНУ ПРИ ГЕНТАМІЦИНОВІЙ НЕФРОПАТІЇ

12

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПАРОДОНТИТІ ТА КОРЕКЦІЯ ЇХ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

18

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГРУП КРОВІ АВ0 СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОДЕСИ

22

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ

25

ПОКАЗНИКИ ПЕРВИННОЇ ІНВАЛІДНОСТІ ПРИ ХВОРОБАХ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ ОСТАННІХ РОКІВ

30

ВНУТРІШНЬОСЕРЦЕВА ГЕМОДИНАМІКА ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ У ДІТЕЙ З ДВОСТУЛКОВИМ АОРТАЛЬНИМ КЛАПАНОМ СЕРЦЯ

35

ВМІСТ НЕЙРОАКТИВНИХ АМІНОКИСЛОТ У ПЛАЗМІ КРОВІ ЖІНОК З ПЕРЕРИВАННЯМ ВАГІТНОСТІ В РАННІ ТА ПІЗНІ ТЕРМІНИ

39

ВПЛИВ ПОЄДНАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СОРБІЛАКТУ З L-АРГІНІНОМ НА СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМОМ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

45

ОЦІНКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ХАРАКТЕРУ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПРАЦІВНИКІВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ТА МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ХВОРИХ НА ПНЕВМОКОНІОЗ У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ

49

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ДЕНДРИТНИХ КЛІТИН В ЕУ- ТА ГЕТЕРОТОПІЧНОМУ ЕНДОМЕТРІЇ У БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

53

КОМПЛЕКСНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА З ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ІV ТИПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВИСОКОЧУТЛИВОГО ЕКСПРЕС-ТЕСТУ НА ТРОПОНІН І

57

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ЦИТОКІНІВ IL-4 ТА IL-10 З ЇХНЬОЮ КІЛЬКІСТЮ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С

62

ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОЇ АТИПОВОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК

65

АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ СПІРОГРАМ ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ПАЦІЄНТА З УРАХУВАННЯМ ОСТАННІХ УЗГОДЖУВАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕСПІРАТОРНОГО ТОВАРИСТВА

69

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТРОМБОЦИТОПАТІЇ ПРИ ЦИРОЗІ ПЕЧІНКИ

74

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

77, 80