Публікації у : № 3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

УНІВЕРСИТЕТСЬКА КЛІНІКА ЯК ЦЕНТР ІНТЕГРАЦІЇ МЕДИЧНОЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7

ДІАГНОСТИКА РОЗШАРОВУЮЧОЇ АНЕВРИЗМИ АОРТИ В УМОВАХ БАГАТОПРОФІЛЬНОГО СТАЦІОНАРУ

12

ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ІМУНОКОРЕКЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ

17

ГОМЕОСТАТИЧНІ КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ПЕРВИННОЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, ПОЄДНАНОЇ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ, У ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ

25

ВПЛИВ ІНГІБІТОРІВ НЗКТГ-2 НА РІВЕНЬ NT-PROBNP У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ З ДІАСТОЛІЧНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА

30

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ ФАРМАКОТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

32

ВЗАЄМОВПЛИВИ ПОЛІМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА АЛОТРАНСПЛАНТОВАНОЇ ТРУПНОЇ НИРКИ

36

РИЗИК РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ У ПАЦІЄНТІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

41

ПРОГРЕСУВАННЯ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ПАЦІЄНТА З БАГАТОСУДИННИМ УРАЖЕННЯМ СЕРЦЯ, ПЕРЕНЕСЕНИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА ТА ПРОЦЕДУРОЮ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ

45

ЧАСТОТА ЗУСТРІЧАЛЬНОСТІ ТИПІВ ПРОФІЛЮ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБОВОЇ ПИТОМОЇ ВАГИ ПОДОВЖЕНОГО ІНТЕРВАЛУ QTс У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

49

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК УСПІШНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКОГО РЕФРАКТЕРНОГО ПОДАГРИЧНОГО АРТРИТУ

53

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

58

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78