Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

РЕПРОДУКТИВНА ФУНКЦІЯ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА МІОМУ МАТКИ ТА ЕНДОМЕТРІОЗ

5

УЛЬТРАСОНОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАТКОВОЇ ПЕРИСТАЛЬТИКИ У ЖІНОК З ЕНДОМЕТРІОЗ-АСОЦІЙОВАНОЮ ФОРМОЮ БЕЗПЛІДНОСТІ

8

РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ’Я ПІСЛЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ

10

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕТАПНОЇ ТЕРАПІЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ПАТОЛОГІЇ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

15

ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ АДЕНОМІОЗУ ТА ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

19

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ІМУНОГІСТОХІМІЧНИХ МАРКЕРІВ НА ЕТАПІ ДОКЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗОВНІШНЬОГО ГЕНІТАЛЬНОГО ЕНДОМЕТРІОЗУ У ЖІНОК З БЕЗПЛІДНІСТЮ: ПРЕЛІМІНАРНІ ДАНІ

22

НАТУРОПАТИЧНА ТЕРАПІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНА ПРЕГРАВІДАРНА ПІДГОТОВКА У ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ

26

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ ЗІ СПАЙКОВИМ ПРОЦЕСОМ, АСОЦІЙОВАНИМ ІЗ ЗОВНІШНІМ ГЕНІТАЛЬНИМ ЕНДОМЕТРІОЗОМ

29

БЕЗПЛІДНІСТЬ ТА ЕНДОМЕТРІОЗ. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

35

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО АЛГОРИТМУ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ЛЕЙОМІОМУ МАТКИ З РІЗНИМ ТИПОМ БІОЦЕНОЗУ ПІХВИ, ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

39

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДЕНОМІОЗУ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЄДНАНУ ПАТОЛОГІЮ МАТКИ

44

ОЦІНКА ВПЛИВУ РОЗМІРУ СУБМУКОЗНОГО ВУЗЛА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГІСТЕРОСКОПІЧНОЇ МІОМЕКТОМІЇ

49

ПОРУШЕННЯ СИСТЕМИ ДЕТОКСИКАЦІЇ В ҐЕНЕЗІ ЕНДОМЕТРІОЗУ. МОЖЛИВІ ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ

55

ВПЛИВ ЕНДОМЕТРІОЗУ У ПОЄДНАННІ З ПОРУШЕННЯМИ ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ЖІНОК

60

АБЛЯЦІЙНЕ ЛІКУВАННЯ ЕНДОМЕТРІОЗУ ТА ДОБРОЯКІСНОЇ ПАТОЛОГІЇ ШИЙКИ МАТКИ НА ТЛІ СЛАБКОЇ ДИСПЛАЗІЇ

63

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ ТКАНИН ДО ІНСУЛІНУ У ПАЦІЄНТІВ З РІЗНОЮ ВИРАЖЕНІСТЮ АНГІОГРАФІЧНО ПІДТВЕРДЖЕНОГО АТЕРОСКЛЕРОТИЧНОГО УРАЖЕННЯ КОРОНАРНИХ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ

67

4-й КОНГРЕС SEUD

72

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78