Публікації у : № 5

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

СТАН ПРООКСИДАНТНОЇ І АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ СІМ’ЯНИКІВ ЩУРІВ З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ, ЩО РОЗВИНУВСЯ В ЮВЕНІЛЬНОМУ ВІЦІ

5

АНТИОКСИДАНТНА ТА ЕНЕРГОТРОПНА ДІЯ СЕЛЕКТИВНИХ МОДУЛЯТОРІВ ЕСТРОГЕНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ В УМОВАХ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА

9

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СЕЧІ ПРИ УТВОРЕННІ НИРКОВИХ КАМЕНІВ РОЗМІРОМ 0,6–1,0 СМ ЗА УМОВ ЛІКУВАННЯ АПАРАТОМ ЛІТОТРИПТОР «ДУЕТ МАГНА»

18

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ХРОНІЧНОЇ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ НА РІВЕНЬ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ В УМОВАХ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

22

ХАРАКТЕР ЗМІН МОТОРИКИ СТРАВОХОДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОБОВОЇ рН-МЕТРІЇ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ

26

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ДЕБОНДИНГУ ВІНІРІВ

31

ОПТИМІЗАЦІЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВО-РОЗПОВСЮДЖЕНИХ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ПУХЛИН МАЛОГО ТАЗА

35

ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ У ЖІНОК В МЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

39

УНІВЕРСАЛЬНІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО РІВНОВАГИ ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП

45

ДЕФІЦИТ І НЕДОСТАТНІСТЬ ВІТАМІНУ D СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ В НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ЖІНОК ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

49

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТРУКТУРИ ХАРЧУВАННЯ І АДЕКВАТНОСТІ СПОЖИВАННЯ НУТРІЄНТІВ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

53

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУПЕНЯ МЕТОДИЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІГІЄНІЧНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У ВОДІ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН МАРОК 2102 І 3603-2-12

58

90-РІЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ГІСТЕРОСКОПІЇ У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

63

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

71, 74