Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ТРАНСПОРТ ГІДАЗЕПАМУ ВЗДОВЖ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ В УМОВАХ ВВЕДЕННЯ ІНДУКТОРА ТА ІНГІБІТОРА ЦИТОХРОМУ Р-450 І В КОМПЛЕКСІ З ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ

3

ДИНАМІКА ФОСФОЛІПІДНОЇ КОМПОНЕНТИ ПЕЧІНКИ ПРИ ГАЛАКТОЗАМІНОВОМУ УРАЖЕННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ ОКСІЕТИЛІДЕНДИФОСФОНАТОГЕРМАНАТІВ

7

ВЛИЯНИЕ БЛОКАТОРОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВОЙ СИСТЕМЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЧЕК КРЫС

13

МОЖЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАМАДОЛУ В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ

20

ЕНЕРГОТРОПНИЙ ЕФЕКТ ПРЕПАРАТІВ КВЕРЦЕТИНУ ПРИ ГОСТРОМУ ПОРУШЕННІ МОЗКОВОГО КРОВОТОКУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

24

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИКЛІВ ДОПОМІЖНОЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПЕРЕНЕСЕННІ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ ЕМБРІОНІВ ПІСЛЯ ПЕРЕДІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ГЕНЕТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

26

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ КОРВІТИНОМ ПОРУШЕНЬ ГЕМОДИНАМІКИ У ВАГІТНИХ ІЗ СУБКЛІНІЧНИМ ГІПОТИРЕОЗОМ

30

ВЕГЕТАТИВНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ТА ЇЇ КОРЕКЦІЯ

33

ТРИВАЛІСТЬ ПЕРЕБІГУ Й ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРО-, АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ПРИ ПОЄДНАНИХ ХРОНІЧНИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ І ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЛЕГЕНІВ

37

ПЕРШІ РЕЗУЛЬТАТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАСОВОГО СКРИНІНГУ НА ВРОДЖЕНИЙ ГІПОТИРЕОЗ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

42

ОБТЯЖЕНИЙ АКУШЕРСЬКИЙ АНАМНЕЗ ЯК ФАКТОР РИЗИКУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ЖІНОК СІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ

44

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МЕСТНОЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ДАКРИОЦИСТИТОМ

46

ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

51

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ МІКОТОКСИГЕННИХ ФУЗАРІЇВ

54

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РЕЦИДИВНОЇ ДЕСМОПЛАСТИЧНОЇ ФІБРОМИ ВУЛЬВИ У ПАЦІЄНТКИ 27 РОКІВ

57

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ ОЧЕРЕВИНИ

59

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ СЕПСИСУ В ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ

61

ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕАКТИВНОСТІ ОРГАНІЗМУ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ВІД СТАДІЇ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ

63

ОКИСНИЙ СТРЕС У НОВОНАРОДЖЕНИХ ПРИ КРИТИЧНИХ СТАНАХ ІЗ РОЗВИТКОМ ТЯЖКОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ. ПРИНЦИПИ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

65

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

69

РЕФЕРАТИ

75

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

81