Публікації у : № 2

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

МОЛЕКУЛЯРНО-БІОХІМІЧНІ АСПЕКТИ ЕНЕРГОТРОПНОГО МЕХАНІЗМУ МОДУЛЯТОРІВ ТІОЛ-ДИСУЛЬФІДНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ

5

КАРИЕСПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗВРЕДНОСТЬ РАЗНЫХ ДОЗ ЦЕТИЛПИРИДИНИЯ ГЕКСАФТОРСИЛИКАТА

12

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРДЕНАФІЛУ МЕТОДОМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ В ПЛАЗМІ ТА КРОВІ

16

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АНТИМІКРОБНИХ КОНСЕРВАНТІВ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ АНДРОГЕННОЇ АЛОПЕЦІЇ

20

ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮЦЕРНИ ЖОВТОЇ (СЕРПОПОДІБНОЇ АБО РУМУНСЬКОЇ) — MEDICAGO FALCATA L. SUBSP. ROMANICA (PRODAN) O. SCHWАRZ & KLINK

24

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА

29

РІВЕНЬ АПЕЛІНУ-12 У ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ ТА ПРИ ЇЇ ПОЄДНАННІ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ

33

СТАН ЛІПІДОГРАМИ Й АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ І ОЖИРІННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ГЕНОТИПІВ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ СИНТАЗИ ОКСИДУ АЗОТУ (Glu298Asp)

38

ЗМІНИ МІЖКЛІТИННОГО МАТРИКСУ ТА ПАРАМЕТРІВ КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

41

ВПЛИВ ПАСИВНОГО ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ТЯЖКІСТЬ ПНЕВМОНІЇ В МАЛЮКІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ГЕНЕТИЧНИМ ПОЛІМОРФІЗМОМ ГЕНІВ IL-4 (C-589T) І TNF-α (G-308A) В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

45

УСКЛАДНЕННЯ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК НА ФОНІ ЕПШТЕЙНА — БАРР ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ

49

СТАН ГЕМОДИНАМІКИ ОЧЕЙ ПРИ УСКЛАДНЕНОМУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО РЕЦИДИВНОГО ПЕРЕДНЬОГО УВЕЇТУ

53

ВІДМІННОСТІ ВПЛИВУ ДВУХ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНИХ КОМБІНАЦІЙ НА ГЕМОДИНАМІКУ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА СУБФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД СИРОВАТКИ КРОВІ У ЛІТНІХ ПАЦІЄНТІВ З КОМОРБІДНОЮ КАРДІАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

57

ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ГЕРПЕСВІРУС-АСОЦІЙОВАНОГО УРАЖЕННЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

64

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІКАРНІ

72

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78