Публікації у : № 3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ВПЛИВ НА ЦИТОКІНОВИЙ ПРОФІЛЬ КОМПЛЕКСІВ ГЕРМАНІЮ (IV) З САЛІЦИЛАЛЬГІДРАЗОНАМИ ХЛОРБЕНЗОЙНОЇ ТА НІТРОБЕНЗОЙНОЇ КИСЛОТ НА МОДЕЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЗАПАЛЕННЯ

3

МОДУЛЯЦІЯ ВПЛИВУ БАКТЕРІАЛЬНОГО ЛІПОПОЛІ- САХАРИДУ НА ПЕРЕБІГ ЕПІЛЕПТИЧНОГО СИНДРОМУ ТРАНСКРАНІАЛЬНИМ МАГНІТНИМ ПОДРАЗНЕННЯМ МОЗКУ Й ЕЛЕКТРИЧНОЮ СТИМУЛЯЦІЄЮ МОЗОЧКА

6

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГЕМАТОМ ЛЮДИНИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ЇХ ВИНИКНЕННЯ

10

СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ И ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ, КОТОРЫЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

12

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ ПІСЛЯ ПОПЕРЕКОВОЇ МІКРОДИСКЕКТОМІЇ

16

ГРАНІ ПЛІДНОЇ СПІВПРАЦІ

18

ШЛЯХАМИ НЕВПИННОГО ЗРОСТАННЯ

21

МЕДИЧНА ДОПОМОГА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

23

АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНА СЛУЖБА: ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ

27

СОТРУДНИЧАЮТ ХИРУРГИ

32

С ЛЮБОВЬЮ К МАТЕРИ И РЕБЕНКУ

35

ОДЕССКАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ШКОЛА — МОСТ ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

38

ВІД РЕНТГЕНІВСЬКОГО АПАРАТА ДО КОМП’ЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА

42

К ИСТОРИИ НЕЙРОХИРУРГИИ В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ

45

РОЗВИТОК АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ І РЕАНІМАЦІЙНОЇ СЛУЖБ

49

ОДЕСЬКА УРОЛОГІЯ В ДЗЕРКАЛІ ЧАСУ

53

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ ТА ЇЇ КЛІНІЧНА БАЗА

56

СОЮЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

59

КАРДІОХІРУРГІЯ: МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ

62

ВІН БУВ ЛЮДИНОЮ ДУЖЕ ОБДАРОВАНОЮ

65

РЕФЕРАТИ

67

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

73