Публікації у : № 6

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ ГЛУТАТІОНУ І АПОПТОЗ НЕЙРОНІВ В УМОВАХ НІТРОЗАТИВНОГО СТРЕСУ IN VITRO

5

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ЕНУКЛЕАЦІЇ ОЧНОГО ЯБЛУКА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

9

АКТИВНІСТЬ ІНТЕРНЕЙРОННИХ ПУЛІВ СПИННОГО МОЗКУ НА РАННІХ ЕТАПАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЙНОЇ НЕЙРОПАТІЇ

13

ПАРОДОНТОПРОТЕКТОРНА ДІЯ КВЕРЦЕТИНУ У ЩУРІВ З ГЕПАТИТОМ НА ТЛІ КИШКОВОГО ДИСБІОЗУ

18

РЕАКТИВНІСТЬ СТРУКТУР МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НИРКИ НОВОНАРОДЖЕНИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОПЛОДОВОЇ ДІЇ АНТИГЕНІВ

22

ВПЛИВ α1-АДРЕНОБЛОКАТОРІВ З ПРОТИПУХЛИННОЮ ДІЄЮ — ПОХІДНИХ ХІНАЗОЛІНУ — НА СУДИННИЙ ТОНУС І АРТЕРІАЛЬНИЙ ТИСК У ЩУРІВ

28

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

33

ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ПРЕПАРАТУ «АЛЬЦИНАРА»: ВПЛИВ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН І ЛАБОРАТОРНІ ПОКАЗНИКИ У ЩУРІВ

37

АНАЛІЗ РОЗУМІННЯ МАЙБУТНІМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ ФАРМАЦІЇ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

42

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ВІТАМІНОМ D, МАРКЕРИ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ І МЕХАНІЧНА МІЦНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ЖІНОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ

47

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ КОРИСНОСТІ ЯК КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ СТРАТЕГІЙ СКРИНІНГУ ВПЛ-АСОЦІЙОВАНИХ ПАТОЛОГІЙ ШИЙКИ МАТКИ

50

МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ ЯК ФАКТОР ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ

55

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

59

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ВОДОЙМ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ САНІТАРНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

62

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЦИНІ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

67

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78