Публікації у : № 4

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ЗІ 115-РІЧЧЯМ, ALMA MATER!

5

ВПЛИВ ДВОБІЧНОЇ КАРОТИДНОЇ ІШЕМІЇ-РЕПЕРФУЗІЇ НА СТРУКТУРУ ПОПУЛЯЦІЇ р53+-КЛІТИН У КОРІ ЛОБОВОЇ ЧАСТКИ ПІВКУЛЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ

6

ВИВЧЕННЯ ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУБСТАНЦІЇ АЛЬТАБОР

11

СИНТЕЗ І ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 2-((4-(R-АМІНО)-5-(ТІОФЕН-2-ІЛМЕТИЛ)-4H- 1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТНИХ КИСЛОТ

13

ОПТИМІЗАЦІЯ УМОВ ДЕТЕКТУВАННЯ РЯДУ 1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛ-ТІОАЦЕТАТНИХ КИСЛОТ І ЇХ СОЛЕЙ МЕТОДОМ ВЕРХ-ЕСІ-МС

17

ВИВЧЕННЯ НЕЙРОТРОПНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НОВИХ АЛКІЛТІОПОХІДНИХ 1,3,4-БЕНЗТРІАЗЕПІНУ ПОРІВНЯНО З 1,3,4-БЕНЗТРІАЗЕПІН-2-ОНАМИ І -2-ТІОНАМИ

22

ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ КВАСОЛІ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ АПОПТОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КЛІТИНАХ ПЕЧІНКИ І ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ НА МОДЕЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ДРУГОГО ТИПУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ

25

СТАН СУДИН І МЕТАБОЛІЧНІ МАРКЕРИ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

31

ПАТОГЕНЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ПОЄДНАННІ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ, РЕТРОСПЕКТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

35

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ, ПРИЧИННІ ФАКТОРИ ТА ДІАГНОСТИКА АНЕВРИЗМИ ВИСХІДНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ

40

УШКОДЖЕННЯ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

48

ТАКТИЧНІ ПИТАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ І МАЛОІНВАЗИВНИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ ЖОВЧНОКАМ’ЯНІЙ ХВОРОБІ

51

ВИКОНАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ З МЕТОЮ ДЕКОМПРЕСІЇ БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ ІЗ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ ЯК СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗВИТКУ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

54

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОГО РЕФЛЮКСУ ПРИ ВИРАЗКОВІЙ ХВОРОБІ В ПОЄДНАННІ З ГРИЖЕЮ СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ

58

ТРАДИЦІЙНЕ ПОРІВНЯННЯ — ЛАПАРОСКОПІЧНА І ВІДКРИТА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ: ОБГРУНТОВАНІСТЬ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ ГОСТРИМ ДЕСТРУКТИВНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

62

РІДКІСНИЙ ВИПАДОК ЗАЩЕМЛЕНОЇ ГРИЖІ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ

65

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ІНТРАОПЕРАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОДНОПОРТОВОЇ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЇ ПРИ ГОСТРОМУ ХОЛЕЦИСТИТІ

67

ЗАПОБІГАННЯ УШКОДЖЕННЯМ ЖОВЧНИХ ПРОТОК ПРИ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯХ В УМОВАХ ГОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

70

БЕЗГАЗОВА ЛАПАРОСКОПІЧНА ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ, РИЗИКИ ТА ПЕРЕВАГИ

73

СИМПОЗІУМ З БІОЕТИКИ: ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ

74

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

75, 78