Публікації у : №3

Переглянути/завантажити весь випуск у PDF

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ, ЛІКУВАННЯ, ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ І ХВОРИХ НА СНІД НА 2009–2013 рр. У ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ З ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ РОЗВИТКУ ЕПІДЕМІЇ

5

ВМІСТ СТРЕС-БІЛКА HSP70 І МАРКЕРІВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ ЩУРІВ НА РІЗНИХ ТЕРМІНАХ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ

10

ЗМІНИ ПЛАВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЩУРІВ ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО ПЕНТИЛЕНЕТЕТРАЗОЛОВОГО КІНДЛІНГУ

13

АНАЛІЗ ЦІН І ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ХВОРИХ З ІШЕМІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ

18

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ

23

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ГОПАНТЕНОВОЇ КИСЛОТИ У КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА

27

ЗМІНИ У СТРУКТУРІ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПАЦІЄНТІВ З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ/СНІДОМ НА ТЛІ ПОШИРЕННЯ ВИСОКОАКТИВНОЇ АНТИРЕТРОВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ

31

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ С НОВЫМ ТИПОМ СЕТКИ

35

РОЛЬ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ЕТІОЛОГІЇ ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ХВОРОБИ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

39

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ГЕЛЯ «АПИДЕНТ» ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

42

ГІСТЕРОСКОПІЧНА МІОМЕКТОМІЯ. НАШ ДОСВІД

46

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ АНЕМІЧНОГО СИНДРОМУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ РІЗНОГО ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ

49

ПОЛІМОРФНІ ВАРІАНТИ ГЕНА ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ NO-СИНТАЗИ У ЖІНОК, ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, В УКРАЇНІ

53

БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ОЖИРІННЯ ТА ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНА РЕФЛЮКСНА ХВОРОБА: МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

57

ВПЛИВ СУЧАСНИХ ЕНДОГЕРМЕТИКІВ НА МІКРОФЛОРУ ПЕРІАПІКАЛЬНИХ ТКАНИН ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ ЗУБІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ

62

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ГЕЛЮ «АПІДЕНТ» НА ФАКТОРИ АНТИМІКРОБНОГО Й АНТИРАДИКАЛЬНОГО ЗАХИСТУ РОТОВОЇ РІДИНИ ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ

66

ШВИДКИЙ І НАДІЙНИЙ ТЕСТ ДЛЯ ТИПУВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМІВ У ГЕНАХ TOX3, SLC4A7, MAP3K1 І FGFR2, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ, МЕТОДОМ ПІРОСЕКВЕНУВАННЯ

70

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ АНЦА-АСОЦІЙОВАНИХ СИСТЕМНИХ ВАСКУЛІТІВ: ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ, ЕТІОЛОГІЧНІ ТА ІМУНОПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

76

ГАЛИНА СТЕПАНІВНА ПОПІК

82

НА ДОПОМОГУ АВТОРАМ

83, 86