Browsing by Subject ""КСК-БАРС""

Browsing by Subject ""КСК-БАРС""

Sort by: Order: Results:

  • Богомольний, Б. Р.; Бочарніков, В. П.; Барзинський, В. П.; Гридіна, Т. Л.; Свєшніков, С. В.; Bogomolnyy, B. R.; Bocharnikov, V. P.; Barzinskiy, V. P.; Grydina, T. L.; Sveshnikov, S. V.; Богомольный, Б. Р.; Бочарников, В. П.; Барзинский, В. П.; Гридина, Т. Л.; Свешников, С. В. (2016)
    З використанням Fuzzy-технології були розроблені алгоритми обробки даних нозологічних маркерів, отриманих при записі з програмно-апаратного комплексу спектральної корекції "КСК-БАРС". Розроблена технологія дозволяє визначити ...