Тематика

В журналі друкуються:

1. Результати оригінальних досліджень у пріоритетних напрямах розвитку медичних, біологічних та фармацевтичних наук.

2. Роботи з фундаментальних проблем біології, медицини, фармакології та фармації:

— генетики та прикладних аспектів медичної генетики;

— біофізичні та морфофункціональні харак­теристики клітин організму при різних видах патології;

— роботи з новітніх клітинних технологій;

— новітні розробки в галузі загальної і клі­нічної фармакології та фар­мації;

— досягнення в галузі вивчення етіології, патогенезу та діагностики сучасних захворювань;

— профілактика захворювань, щеплення, запобігання особливо небезпечним захворюванням;

3. Огляди з сучасних актуальних проблем біології, медицини та фармації.

4. Інформація, хроніка, ювілеї.

Журнал публікує статті українською, російською та англійською мовами.