Редакція

Редакційна колегія

М. Л. Аряєв
В. В. Бабієнко
Ю. І. Бажора
В. С. Бітенський
В. О. Гельмбольдт
Л. С. Годлевський
В. В. Годован
М. Я. Головенко
А. Г. Гулюк
Б. С. Запорожченко
О. В. Запорожченко
В. Й. Кресюн (заступник головного редактора)
О. О. Мардашко
А. Є. Поляков
В. О. Полясний
Я. В. Рожковський
Н. О. Романова (відповідальний секретар)
В. О. Ситнікова
О. А. Шандра

Редакційна рада

П.-А. Абрахамссон — Університетська клініка Лундського університету (Швеція)
С. А. Андронаті — Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України (Одеса, Україна)
В. В. Безруков — Інститут геронтології НАМН України (Київ, Україна)
Г. М. Бутенко — Інститут генетичної і регенеративної медицини НАМН України (Київ, Україна)
І. І. Гук — Віденський університет (Австрія)
Я. Жанг — Інститут біомедичних технологій (Хунан, Китай)
Ю. О. Зозуля — Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України (Київ, Україна)
А. Д. Клісарова — Варненський медичний університет (Болгарія)
Г. В. Книшов — Інститут серцево-судинної хірургії НАМН України (Київ, Україна)
М. П. Ландіні — Болонський університет (Італія)
С. Б. Середенін — НДІ фармакології ім. В. В. Закусова РАМН (Москва, Росія)
С. Д. Трахтенберг — Університет ім. Дж. Вашингтона (Вашингтон, США)
Д. Уїтлі — Аберденський університет (Велика Британія)
Р. Хусс — Мюнхенський університет (Німеччина)
В. Чупіна — Університет «Овідіус» (Констанца, Румунія)