Редакція

Головний редактор
Академік НАМН України, лауреат Державної премії України,
доктор медичних наук, професор В. М. ЗАПОРОЖАН

Науковий редактор
Професор П. Б. АНТОНЕНКО

Відповідальний секретар
Доцент Я. В. БЄСЄДА

 

Редакційна колегія

П. Б. Антоненко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

М. Л. Аряєв (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. О. Гельмбольдт (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

М. Я. Головенко (Фізико-хімічний інститут НАН України ім. О. В.Богатського, Одеса, Україна)

Л. С. Годлевський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. Н. Горохівський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. В. Грубнік (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

О. В. Дєньга (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна)

Б. С. Запорожченко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

В. Г. Марічереда (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Я. В. Рожковський (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

А. С. Сон (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Т. В. Стоєва (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

К. О. Талалаєв (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Л. М. Унгурян (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

Ю. П. Харченко (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

О. А. Шандра (Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна)

С. А. Шнайдер (ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна)

В. Ніколаєвський (QIAGEN Manchester Ltd (UK))

 

Редакційна рада

П.-А. Абрахамссон — Університетська клініка Лундського університету (Швеція)

С. А. Андронаті — Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України (Одеса, Україна)

І. І. Гук — Віденський універ­ситет (Австрія)

Я. Жанг — Інститут біомедичних технологій (Хунан, Китай)

А. Д. Клісарова — Варненський медичний університет (Болгарія)

М. П. Ландіні — Болонський університет (Італія)

С. Б. Середенін — НДІ фармакології ім. В. В. Закусова РАМН (Москва, Росія)

Д. Уїтлі — Абердінський університет (Велика Британія)

Р. Хусс — Мюнхенський університет (Німеччина)

В. Чупіна — Університет «Овідіус» (Констанца, Румунія)